Snel een specifieke training vanuit onze leermiddelen database

Functietraining

Een (functie)training wordt ingezet voor een specifieke leervraag. Door gebruik te maken van onze docenten en de uitgebreide database met leermiddelen, kunnen we heel snel trainingen opzetten en uitvoeren.

Dààrom Functietraining!

  • Voor een specifieke leervraag

  • Snel te ontwikkelen

  • Naar behoefte uit te breiden

  • In iedere gewenste opleidingsvorm

Kennen en kunnen

Heeft u medewerkers die meer moeten weten voor een bepaalde functie? Zijn uw processen veranderd en moeten medewerkers getraind worden in specifieke onderdelen? Dan komt één van onze inhoudelijk deskundigen bij u langs om de leervraag en het leerdoel uitgebreid te inventariseren. Wat moeten de medewerkers van het bedrijf nou precies kennen en kunnen? Als het leerdoel duidelijk is geworden, koppelen wij de bijbehorende onderwerpen hieraan. We kijken met welke vakgebieden er raakvlakken zijn. Dat kan heel technisch zijn, bijvoorbeeld richting procestechniek of procesbeheersing, maar kan ook op leidinggevend vlak zijn.

Eigen lesmateriaal

Het lesmateriaal voor technische opleidingen hebben wij in eigen beheer ontwikkeld op modulaire basis. De vakgebieden hebben elk hun eigen losse lesmodules die één onderwerp beschrijven. Met die modules kan de functietraining samengesteld worden. Daarbij kan de duur van de training variëren naar behoefte, soms is dat een dag en bij andere organisaties juist weer een aantal maanden.

Combinatie met praktijkleren

Het maatwerkpakket van lesstof kan ingezet worden op iedere gewenste manier. Als er alleen achtergrondkennis vergaard moet worden, volstaat de theorie lesstof. Bij het gros van de leervragen is het ook wenselijk dat de medewerkers in de praktijk getraind worden. Het maatwerkpakket kan dan aangevuld worden met praktijkopdrachten. De inhoudelijk deskundige stelt in samenspraak met de onderwijskundige dan een Functieopdracht samen die bestaat uit passende praktijkopdrachten. Indien gewenst kunnen deze opdrachten specifiek gericht op het bedrijf gemaakt worden. Bij een omvangrijker traject maken wij een specifieke opleidingsplattegrond waarin helder wordt wat de leerroute is.

Doorstroom naar erkende mbo-opleiding mogelijk

Bij het inrichten van het maatwerkpakket kan rekening gehouden worden met doorstroom naar volledige mbo-opleiding. Zo kunnen we bepaalde onderdelen of keuzedelen integreren en ook officieel examineren zodat dit vrijstelling kan opleveren bij de doorstroom naar een volledig erkend mbo-diploma.

Toetsen van de nieuwe kennis

Voor alle functietrainingen worden ook bijbehorende toetsen gemaakt zodat we kunnen meten wat de cursist geleerd heeft en of hij aan de leerdoelen voldoet. Wij kunnen putten uit een grote database met toetsvragen of we ontwikkelen toetsvragen op basis van specifiek geschreven lesstof.

Opleidingsvormen

Een functietraining kan op diverse manieren uitgevoerd worden op basis van de wensen en keuzes van het bedrijf, bijvoorbeeld klassikaal lesgeven op locatie waarbij de duur, lesdag en lestijden in onderling overleg afgestemd kan worden. Maar ook zelfstudie of individueel begeleid leren behoort tot de mogelijkheden.