Functieanalyse is de basis voor een gericht ontwikkeltraject

Functieanalyse (of werkplekanalyse)

Bij een werkplekanalyse wordt in kaart gebracht welke competenties nodig zijn voor een monteur of operator om zijn taken uit te kunnen voeren op de eigen werkplek. Een werkplekanalyse is de basis voor de ontwikkeling van leerprogramma’s, lesmateriaal en beoordelingen.

Dààrom Functieanalyse!

  • Inzicht in benodigde kennis

  • Gerichte programma's samenstellen

  • Integratie in mbo-opleidingen mogelijk

  • Instrument voor functiebeschrijvingen

Startpunt voor gericht opleiden

Een werkplek- of functieanalyse is vaak niet het eindproduct, maar hetgeen dat onder de motorkap zit van een leertraject. In een werkplekanalyse (wpa) brengen we in beeld wat een operator of monteur moet beheersen om op een bepaalde werkplek (machine, installatie, afdeling, proces) goed inzetbaar te zijn. Per taakgebied kijken we naar de combinatie van kennis, vaardigheden en houding die een medewerker per taak moet hebben. Als we dit weten kunnen we (a) bepalen wat medewerkers al kunnen en kunnen we (b) heel gericht opleidingsprogramma’s voor een functie en werkplek samenstellen.

Theoretische en praktische kennis in kaart brengen

Eén van de meest complexe werkplekanalyses die Ben en Eva recentelijk hebben uitgevoerd was die bij de Koninklijke Marine. Nieuwe medewerkers bij de Marine hebben altijd een traject doorlopen waarbij ze enerzijds een mbo-opleiding volgden bij het ROC en anderzijds een interne opleiding op de bedrijfsschool. De een was gericht op het halen van een mbo-diploma en de ander op het leren kennen van alle systemen van de Marine (en dat zijn er heel veel).

In de werkplekanalyse hebben we vooral de vraag “Wat maakt een goede monteur?“ centraal gesteld. Dat wordt de blauwdruk voor de nieuwe leerlijn van de Marine waarbij we het mbo-traject en het interne traject volledig integreren en in logische opleidingsprogramma’s verwerken.

Werkplekanalyse (bijna) altijd de basis voor opleiden op maat

Eigenlijk voeren we bij bijna elk maatwerkproject een vorm van werkplekanalyse uit geven Ben en Eva aan. Hoe complexer de vraag, des de gedetailleerder de werkplekanalyse wordt. Soms willen bedrijven ook alleen een werkplekanalyse zonder dat we een opleidingsprogramma, training of assessment erbij ontwikkelen. De werkplekanalyse wordt dan vooral door bedrijven als intern instrument gebruikt om te bekijken welke medewerkers op welke werkplek inzetbaar zijn of voor functiebeschrijvingen en beoordelingsgesprekken. Wij adviseren graag of een werkplekanalyse voor uw bedrijf ook iets is.