Een combinatie van toetsing van kennis en vaardigheden.

Assessment en werkplekbeoordeling

Als je medewerkers gericht wilt ontwikkelen moet je weten wat ze al kunnen en wat niet. Hiervoor zijn diverse assessment tools beschikbaar. Assessment tools worden ook ingezet om aantoonbaar te maken dat iemand een werkplek of een taak beheerst.

Dààrom Werkplekbeoordeling!

  • Beoordelingsvraag staat centraal

  • Wat kan en weet de medewerker?

  • Beoordelen op potentie

  • Gericht scholen vanuit het assessment

Waarom assessment?

Een assessment kan op vele manieren worden afgenomen en is vaak een stukje maatwerk voor de organisatie. Op basis van de beoordelingsvraag wordt er gekeken welke assessment tools we kunnen inzetten.

Een beoordelingsvraag kan ontstaan vanuit een manko in het proces. Er lopen bijvoorbeeld diverse zaken niet goed en welke invloed heeft het kennisniveau van de medewerkers hierop? Heb je de juiste mensen op de juiste plek zitten?

Een beoordelingsvraag kan ook ontstaan vanuit managen van kennis van de medewerkers. Wat kunnen mijn medewerkers nu en waar kunnen ze naar toe groeien? Hoe komt een nieuwe medewerker binnen en wat zijn zijn of haar capaciteiten? Of wat zijn de ingangseisen voor een specifieke functie?

Toetsen van kennis en vaardigheden

Met een assessment (of ook wel genoemd ‘nulmeting’) meten we wat de medewerkers weten en kunnen, een combinatie van toetsing van kennis en vaardigheden. Hierbij kunnen ook casussen of opdrachten gebruikt worden of voeren we zelfs een Proeve van Bekwaamheid uit. Een geaccrediteerde assessor beoordeelt de medewerkers op de afgesproken criteria. Daarbij kan hij ook beoordelen gericht op potentie. Heeft deze medewerker het in zich om op een andere werkplek te functioneren? Kan deze medewerker leidinggevende taken aan binnen de functie?

Gericht opleiden

Als blijkt dat de beoordeling van de medewerker niet past bij de wensen/vereisten vanuit de functie of organisatie, kan er gericht een werkplekopleiding gedaan worden. Met instructiemateriaal vanuit de organisatie kan de medewerker gericht geschoold worden. Als er geen lesmateriaal beschikbaar is, kunnen wij met diverse opleidingsvormen een leertraject aanbieden. Lees hierover meer op de maatwerkpagina’s over 3d-scan, kennismodules, leervideo’s en e-learning.