Technicom verwerkt voor zijn dienstverlening en werving & selectie gegevens van zijn klanten, cursisten, sollicitanten en freelancers. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of CV. Technicom gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld cursisten per e-mail, telefonisch of per post te informeren over de opleidingen en relevante nieuwsberichten. Onze volledige privacyverklaring lees je hier.

_______________________________________

* Met Technicom worden ook al haar dochter- en zustermaatschappijen bedoeld.