Platform Vakmanschap: O&O fondsen GEO en PLb in samenwerking met de branche

O&O fonds GEO O&O fonds PLb

De fondsen werken samen aan de vakopleiding productietechnicus in afval- en elektriciteitscentrales. Ze zorgen ervoor dat de leerlijnen ontwikkeld en tevens erkend worden door branche-organisatie NLQF. Bekijk hier een schematische weergave van de leerlijn.

Diverse modules uit de leerlijn zijn inmiddels in gebruik genomen (zie het aanbod hieronder) en een aantal hebben de NLQF-erkenning behaald. Er wordt doorlopend gewerkt aan nieuwe modules. De modules kunnen worden afgesloten met een deelcertificaat. Als je bijvoorbeeld voldaan hebt aan de eisen van de opleiding Stoomturbines kom je in aanmerking voor het deelcertificaat Stoomturbines. Alle deelcertificaten bij elkaar, leveren uiteindelijk het diploma Productietechnicus (WTK) op.

Technicom is opleidingspartner van de opleidingsfondsen en verwerkt de aanmeldingen en verzorgt de opleidingen.