Werkinstructies ontwikkelen

mystart

Op de werkvloer is het belang van goede en duidelijke werkinstructies erg groot. Bij het inwerken van medewerkers kan direct de juiste werkwijze aangeleerd worden en met de duidelijke werkinstructies op een goed beschikbare en bereikbare plaats, kunnen medewerkers altijd de werkwijze of handelingen checken.

Makkelijk toch?
Het schrijven van werkinstructies klinkt eenvoudig: gewoon noteren wat er gedaan moet worden zodat anderen dat kunnen uitvoeren. In de praktijk blijkt dit nog best lastig. Want wat is de juiste methode om de instructie in te maken? Zijn de stappen goed beschreven en niet op meerdere manieren te interpreteren. In een eenvoudig voorbeeld zegt de werkinstructie: Pak de pot pindakaas, pak een mes, neem een lik uit de pot, smeer de pindakaas op de boterham. De lezer van de instructie handelt hoe hij de instructie begrijpt: pakt een pot pindakaas, pakt een mes, neemt een lik uit de pot (met zijn vinger) en omdat hij de lik heeft opgegeten, loopt hij vast omdat er nu niets op de boterham zit.

Een goede werkinstructie is pas goed als aan veel criteria voldaan wordt.

Type werkinstructie
Op basis van de behoefte aan informatie en achtergrond kunnen we 3 typen werkinstructie onderscheiden:
1. Een basis werkinstructie: om te leren hoe te handelen
2. Een werkinstructie met extra uitleg: om te leren hoe te handelen en daarbij te begrijpen hoe de handelingen het proces kunnen beinvloeden
3. Een werkinstructie met achergrond: om te begrijpen hoe de processen achter de handeling werken.

Vorm van de werkinstructie
Op basis van het type werkinstructie kan de juiste vorm voor de instructie gekozen worden. De vormen varieren van geschreven instructie in combinatie met foto en vidoe voor een basis werkinstructie tot een complete e-learning met meerdere componenten en middelen om achtergronden gedegen over te brengen.

Ontwerpvariabelen
Op het moment dat wij aan de slag gaan met het ontwikkelen van werkinstructies, bepalen we de benodigde variabelen:
✔ Doelgroep (nieuwe of bestaande medewerker) ✔ Type werkinstructie (eenvoudig t/m complex) ✔ Doel van de instructie (handeling uitvoeren t/m beheersen proces) ✔ Onderwerp werkinstructie (veiligheidsprocedure, recept, handeling, instructie) ✔ Achtergrondinformatie (schema, tekening, werkvergunning) ✔ Vorm werkinstructie (test, foto, video, 3D, VR) ✔ Ontsluiting werkinstructie (QR Code, IT Systeem, LMS, 3D Plattegrond)

Principe
Alle typen werkinstructie volgen hetzelfde principe: Laten zien, uitleggen, verdiepen, vewerken, testen. Door steeds dit principe aan te houden, hoe klein of hoe groot een werkinstructie ook is, borgen we het overbrengen van kennis.

Inmiddels hebben wij al vele typen en vormen werkinstructies ontwikkeld die wij u graag laten zien in een vrijblijvend gesprek.


Handelingen in beeld brengen.


Een leervideo opnemen


De hele werkvloer duidelijk in beeld.


Meer weten over werkinstructies ontwikkelen? Plan een gesprek in met onze opleidingsadviseur.

Afspraak maken

loader