Veiligheid online

Veiligheid Online is een online database met veiligheidslessen en trainingen. Er zijn 40 modules die gemiddeld een uur duren om te volgen. Voor nieuwe medewerkers in de techniek en logistiek is het vaak een pré als ze aantoonbaar beschikken over veiligheidskennis.

Doel van de opleiding

Het opleidingstraject bestaat uit 40 veiligheidsmodules voor de industrie en logistiek die de deelnemer zelf kan selecteren en in eigen tijd en tempo kan volgen. De modules zorgen ervoor dat de deelnemer veiliger kan werken en dat zijn veiligheidsbewustzijn binnen de werkomgeving vergroot wordt.

Startdata:
Deze opleiding is individueel te volgen en kan op ieder moment gestart worden.

Locaties:

De opleiding wordt online verzorgd.

Studiebelasting:
De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 40 uur (één uur per losse module).

Instroomeisen:

Er is geen specifieke voorkennis of vooropleiding noodzakelijk.

De kosten bedragen € 400,-- (excl. BTW)

Meer informatie over deze opleiding?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Inhoud van de opleiding

De deelnemer kan alle algemene veiligheidstitels leren zoals werken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, machineveiligheid, logistieke veiligheid, persoonlijke beschermingsmiddelen, gevarensymbolen en etiketten, risico's herkennen, werken in besloten ruimtes, etc.

Na afronding van een module kent de deelnemer de belangrijkste veiligheidsuitgangspunten voor de betreffende module. Hierdoor is de deelnemer bewuster, werkt hij veiliger en kan hij aantonen dat hij beschikt over relevante kennis op het gebied van veilig werken.

Opleidingsvorm

De modules zijn geschikt voor zelfstudie. Bij vragen kunnen de deelnemers een online docent raadplegen bij Technicom. Deze online docent is gespecialiseerd op het gebied van veiligheidskunde.

loader