Operator B – Traineeship

Technicom en Techniek College Rotterdam (TCR) bieden gezamenlijk het Traineeship Operator B aan, een BBL-traject om nieuwe operators op te leiden. Een intensief traject waarbij je direct in dienst bent of gedatecheerd wordt bij een werkgever en de tweejarige opleiding volgt, met als einddoeld het erkend diploma Operator B te behalen. Op de unieke oefenlocatie van TCR op de RDM-campus staat een Biodiesel Plant waarop je de basisvaardigheden voor het vak als operator leert.

 • Start in september met een nieuwe carrière als operator
 • Geen vooropleiding vereist, wél enorme motivatie en doorzettingsvermogen
 • Leer praktische vaardigheden op de Biodiesel Plant

Inhoud van de opleiding

Onderwerpen

De Operator B opleiding kent twee varianten. De opleiding Procesoperator B en de opleiding Mechanisch Operator B. Voor een belangrijk deel zijn deze opleidingen hetzelfde, maar er zijn ook verschillen. Tijdens de opleiding leer je om onderstaande taken uit te voeren.

 • Je bereidt het productieproces voor
 • Je bedient apparatuur
 • Je bewaakt het procesverloop
 • Je voert kwaliteitscontroles uit
 • Je onderhoudt apparatuur
 • Je rondt het productieproces af
 • Je verricht metingen (procesoperator)
 • Je regelt het geautomatiseerde proces (procesoperator)
 • Je zorgt voor optimalisering van het proces en/of product (procesoperator)
 • Je bouwt apparatuur op en om (mechanisch operator)
 • Je sluit (besturings-)componenten aan (mechanisch operator)
 • Je meet en controleert product en procesvoering (mechanisch operator)
 • Je bewaakt de productieplanning
 • Je volgt de richtlijnen m.b.t. veiligheid en milieu
 • Je zorgt voor afronding en overdracht van werkzaamheden

Je krijgt hierbij theorieles in de ondersteunende vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, procesbeheersing, procestechniek en veiligheid.

Binnen de opleiding Operator B volg je drie keuzedelen, die zowel theorie- als praktijkonderdelen bevatten. Je kunt kiezen uit modules die specifiek aansluiten bij jouw branche maar ook kiezen voor modules waarbij je je eigen kennis verdiept.

Niveau

MBO-niveau 3

Erkende opleidingscode

Procesoperator B: 25762

Praktijkcomponent

Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. Het leerbedrijf is de plek waar je dagelijks werkt (in dienstverband of als flexwerker). Je hebt binnen je bedrijf ook een praktijkbegeleider nodig die je begeleidt bij het leren van het vak op jouw werkplek. Vanuit Technicom en TCR word je begeleid door een mentor die je helpt met het leren in de praktijk.

Past deze opleiding bij mij?

Samen met onze opleidingsadviseur bespreek je de opleiding en jouw ontwikkelwensen zodat je een goede keuze voor een opleiding kunt maken.

Uitvoering van de opleiding

Duur

2 jaar

Je start met 12 weken voltijd les. Je volgt theorielessen en past deze in praktijklessen toe op de Biodiesel Plant.
Daarna wordt je in 8 weken ingewerkt bij je werkgever. Technicom kan ondersteuning bieden bij het maken van een geschikt onboarding programma.
Na de inwerkperiode blijf je één dagdeel per week naar school gaan. De docent voorziet je van ondersteunende theorie terwijl jij praktijkopdrachten maakt op je werkplek.

Opleidingsvorm (-en)

Klassikaal

 • 12 weken lang oefenen op de Biodiesel Plant

 • Vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten

 • Lessen volgen samen met andere cursisten

 • Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek

 • Individuele voortgangsgesprekken

 • Aanvullende begeleiding door online docent

 • Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

Methode

Practicum

Praktijkvaardigheden oefenen op de Biodiesel Plant.

Varianten

Procesoperator B

Startdata & kosten

Klassikaal

Startdata

23 sep

RDM Campus

TCR / Technicom

Lesdagen

 • 23 sep

Lestijden

De eerste 12 weken voltijd les op de RDM-campus. Daarna wekelijks een dagdeel bij TCR of Technicom.

Inschrijven

Locatie

RDM Campus

Scheepsbouwweg 15, Rotterdam

Kosten

Klassikaal

€ 8.800,- (excl. BTW)

Subsidiemogelijkheden

Deze opleiding komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Het leerbedrijf kan deze subsidie per schooljaar aanvragen. Kijk voor de hoogte van het subsidiebedrag en de aanvraagtermijnen op Subsidieregeling Praktijkleren.

Bel mij voor meer informatie

Onze opleidingsadviseur voorziet je van inhoudelijke en organisatorische informatie over de opleiding.

Maak een afspraak met een opleidingsadviseur

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met je op om een afspraak te maken. Dat kan op één van onze opleidingslocatie of bij jouw bedrijf.

Inschrijving

Instroomeisen

Starten is mogelijk zonder specifieke vooropleiding.

Na inschrijving word je uitgenodigd voor het maken van de intredetoets. Op basis van een persoonlijk gesprek en het resultaat van deze toets bespreken we of deze opleiding bij je past.

Vrijstelling

Als je vrijstelling wil aanvragen, kun je dat na inschrijving doen. Je ontvangt via e-mail een bericht waarin instructies staan om je vrijstellingsaanvraag in te dienen.

Benodigdheden

Veel van het lesmateriaal is digitaal dus het is aan te bevelen om een laptop of computer ter beschikking te hebben om te leren.

Je krijgt bij aanvang van je opleiding een lespakket met o.a. een rekenmachine, schrijfblok en geodriehoek.

Vereisten praktijk

Voor het praktijkdeel heb je een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. Deze erkenning wordt door een leerbedrijf aangevraagd bij SBB en moet overeenkomen met de Erkende Opleidingscode van de opleiding waarop je wordt ingeschreven. Lees meer over het aanvraagproces op de website van SBB.

Bel mij voor meer informatie

Onze opleidingsadviseur voorziet je van inhoudelijke en organisatorische informatie over de opleiding.

Afronding van de opleiding

Toetsing & Examens

Je slaagt voor het beroepsgerichte deel van de Operator B opleiding als je de praktijkexamens behaalt. Gedurende de opleiding maak je kennistoetsen (theorie) en praktijkopdrachten die betrekking hebben op je werkplek.

Voor een volwaardig MBO-diploma op niveau 3 is het wettelijk verplicht om examen te doen in de vakken Nederlands en Rekenen. Daarnaast moet je voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap, en moet je slagen voor de keuzedelen.

De examinering van de opleiding vindt plaats door twee proeven van bekwaamheid en een praktijkcasus.

Vervolgmogelijkheden

Met het diploma Operator B kun je doorstromen naar de opleiding Operator C (MBO-niveau 4).