Eerste monteur elektrotechniek en instrumentatie

Maak op de werkplek het verschil en leer onderhoudswerkzaamheden plannen, kwalitatief goed en tegelijk veilig uitvoeren om te zorgen dat machines en apparaten in optimale conditie blijven.

 • Breng het geleerde direct in de praktijk door het maken van de opdrachten op de werkplek
 • Gebruik lesmateriaal dat wij specifiek voor deze opleiding hebben ontwikkeld
 • Profiteer van docenten met ruime praktijkervaring in het vakgebied

Inhoud van de opleiding

Onderwerpen

Onderstaande thema’s worden behandeld in een combinatie van theorie en praktijk, gericht op het elektro-, meet- en regeltechnisch deel van apparatuur, installaties en systemen:

 • Veiligheid en normen
 • Inspecteren, meten en testen
 • Onderhoudsvaardigheden
 • Storingen verhelpen en voorkomen
 • Optimaliseren in storingsgebieden
 • Storingen lokaliseren en analyseren
 • Afstellen en inregelen
 • Begeleiden en instrueren

De theorie bestaat uit wiskunde, natuurkunde, onderhoud, veiligheid en milieu, onderhoudskunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en communicatie. Daarnaast leer je ook meer over basisvaardigheden zoals communicatie en samenwerken want die spelen een belangrijke rol bij onderhoudswerkzaamheden.

In de opleiding Eerste Monteur Elektrotechniek & instrumentatie doe je drie keuzedelen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke branchemodules zoals levensmiddelentechnologie. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

Niveau

MBO niveau 3

Erkende opleidingscode

25304

Praktijkcomponent

Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. Het leerbedrijf is de plek waar je dagelijks werkt (in dienstverband of als flexwerker). Je hebt binnen je bedrijf ook een praktijkbegeleider nodig die je begeleidt bij het leren van het vak op jouw werkplek. Vanuit Technicom word je begeleid door een mentor die je helpt met het leren in de praktijk.

Past deze opleiding bij mij?

Samen met onze opleidingsadviseur bespreek je de opleiding en jouw ontwikkelwensen zodat je een goede keuze voor een opleiding kunt maken.

Uitvoering van de opleiding

Opleidingsvorm (-en)

Klassikaal

 • Vaste startmomenten (september/februari) door het hele land

 • Vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten

 • Lessen volgen samen met andere cursisten

 • Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek

 • Individuele voortgangsgesprekken

 • Aanvullende begeleiding door online docent

 • Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

Individueel

 • Starten op elk moment

 • Persoonlijke les- en examenplanning

 • Zelfstandig leren

 • Wekelijkse docent beschikbaar op één van onze opleidingslocaties

 • Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek

 • Individuele voortgangsgesprekken

 • Aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week)

 • Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

Methode

Digitaal leren

Zelfstandig leren in je eigen online digitale leeromgeving. Je krijgt toegang tot een breed scala aan lesmaterialen zoals videos’s, e-learnings etc.

Werkplekleren

Leren op de werkplek met begeleiding door een docent en een werkplekbegeleider.

Les / workshop

Les volgens een vast rooster in een groep.

Individuele begeleiding

Zelfstandig leren met begeleiding van een (praktijk) docent.

Startdata & kosten

Klassikaal Individueel

Startdata

N.T.B.

Nieuwe startdata worden nader bepaald.

Startdata

Start nu

Kosten

Klassikaal

€ 6.250,- (excl. BTW)

Individueel

€ 6.250,- (excl. BTW)

Subsidiemogelijkheden

Deze opleiding komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Het leerbedrijf kan deze subsidie per schooljaar aanvragen. Kijk voor de hoogte van het subsidiebedrag en de aanvraagtermijnen op Subsidieregeling Praktijkleren.

Inschrijving

Instroomeisen

Starten is mogelijk zonder specifieke vooropleiding.

Na inschrijving word je uitgenodigd voor het maken van de intredetoets. Op basis van een persoonlijk gesprek en het resultaat van deze toets bespreken we of deze opleiding bij je past.

Vereisten praktijk

Voor het praktijkdeel heb je een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. Deze erkenning wordt door een leerbedrijf aangevraagd bij SBB en moet overeenkomen met de Erkende Opleidingscode van de opleiding waarop je wordt ingeschreven. Lees meer over het aanvraagproces op de website van SBB.

Afronding van de opleiding

Toetsing & Examens

Je slaagt voor het beroepsgerichte deel van de opleiding Eerste Monteur Elektrotechniek & Instrumentatie als je de praktijkexamens behaalt. Gedurende de opleiding maak je kennistoetsen (theorie) en praktijkopdrachten die betrekking hebben op je werkplek.

De examinering van de opleiding vindt plaats door een proeve van bekwaamheid en een praktijkexamen.

Voor een volwaardig MBO-diploma op niveau 3 is het wettelijk verplicht om examen te doen in de vakken Nederlands en Rekenen. Daarnaast moet je voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap, en moet je slagen voor de keuzedelen.

Vervolgmogelijkheden

Met het diploma Eerste monteur Elektrotechniek & instrumentatie kun je doorstromen naar een monteursopleiding op mbo-niveau 4.

Ook interessant!

 • Onderhoud & installatie

Leer onderhoudswerkzaamheden plannen, storingen analyseren en meedenken over verbeteringen. Je leert de kennis van het vak maar ook competenties als samenwerken en communiceren.

 • Klassikaal
 • Individueel
 • Mbo-opleiding
 • Digitaal leren
 • Werkplekleren
 • Les / workshop
 • Individuele begeleiding
 • Vakgebied(en):
 • Werktuigbouw
 • Onderhoud & installatie

Leer apparaten inbouwen, aansluiten en in gebruik nemen. De theorie leer je beter begrijpen met ons unieke mobiele practicum waarna je het kunt toepassen bij de praktijkopdrachten die je op je werkplek uitvoert.

 • Klassikaal
 • Individueel
 • Mbo-opleiding
 • Digitaal leren
 • Werkplekleren
 • Les / workshop
 • Practicum
 • Individuele begeleiding
 • Vakgebied(en):
 • Mechatronica
 • Onderhoud & installatie

Heb je geen elektrotechnische achtergrond maar moet je wel eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties uitvoeren? Leer in deze training de basiskennis die direct vertaald wordt naar de werkplek.

 • Individueel
 • Overige opleidingen
 • Digitaal leren
 • Vakgebied(en):
 • Logistiek
 • (Petro-) Chemie
 • Productie
 • Levensmiddelen
 • Tankopslag
 • Energietechniek
 • Mechatronica
 • Leidinggeven
 • Elektrotechniek
 • Werktuigbouw
 • Lean
 • Energietransitie