Leiding geven voor technici

De opleiding Leidinggeven voor technici is bedoeld voor operators en technici die leiding geven, leiding gaan geven of leidinggevende taken uitvoeren. In deze opleiding werkt de deelnemer aan zijn persoonlijke leiderschapsvaardigheden en aan leert een aantal taken en verantwoordelijkheden die leidinggevenden in de industrie vaak hebben.

Doel van de opleiding

Operationeel leidinggevenden in de techniek zijn vaak doorgegroeid vanuit een technische functie. Zij beschikken vaak al over de juiste kennis van het bedrijf, de processen en de producten. Leiding geven vraagt echter ook om andere kwaliteiten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn persoonlijk leiderschap, leiderschapsstijlen, instructie geven en coachen.

Startdatum
Vervolgdata & lestijden
03-10-2022
03-10-2022 10:00 - 14:00
24-10-2022 10:00 - 14:00

Opleidingsduur:
5 weken

Bijzonderheden:
Naast de twee online groepslessen zijn er twee individuele gesprekken. Deze wordt apart ingepland. Deelname aan beide lessen en het eindgesprek is verplicht.

Locaties:
De opleiding wordt online verzorgd.

Studiebelasting:
De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 40 uur.

Instroomeisen:
De opleiding is op mbo niveau 3/4. Daarnaast is het aan te bevelen dat de deelnemer een werkplek heeft in een technische omgeving en leiding geeft of gaat geven in de toekomst.

Studiebenodigdheden:
De training en de lessen worden online verzorgd. Een telefoon, tablet, laptop of PC met een stabiele internetverbinding zijn nodig om de training te volgen en de leermiddelen te raadplegen.

De kosten bedragen € 895,-- (excl. BTW)


Deze opleiding is nu ook GRATIS via NL leert door te volgen. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie over deze opleiding?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Inhoud van de opleiding

De belangrijkste onderwerpen binnen deze cursus zijn persoonlijk leiderschap, leiderschapsstijlen, instructie geven en coachen.

Na afronding van het traject is de deelnemer zich bewust wat leiding geven in de industrie inhoudt en hoe zijn eigen leiderschapsstijl anderen kan beïnvloeden. Daarnaast doet de deelnemer kennis op over instructie geven aan medewerkers, coachen en begeleiden.

Na afronding van deze cursus kan de deelnemer doorstromen naar de cursus Leidinggeven (een onderdeel van de mbo-opleiding Technisch Leidinggevende), waar de geleerde kennis verder wordt uitgediept in de praktijk en aangevuld wordt met onderwerpen zoals timemanagement, presenteren en motiveren. Aanvullend kan de deelnemer vervolgen met Projectmatig werken, waar de nadruk meer op het projectmatig werken van een leidinggevende ligt. De cursus Projectmatig werken is eveneens een onderdeel van de mbo-opleiding Technisch Leidinggevende.

Opleidingsvorm

De opleiding wordt deels zelfstandig gevolgd en deels via online workshops, aangevuld met online coaching gesprekken. Deze kennen een vaste cyclus. De onderliggende theorie kan de deelnemer zelfstandig online bestuderen.

De opleiding bestaat uit 2 online workshops en 2 online coaching gesprekken die gericht zijn op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Ondersteunend aan de lessen zijn er theoriemodules, video-instructies, toetsen en opdrachten beschikbaar

Deelnemers maken een eindopdracht die ze ter afronding van de training (online) bespreken met de docent.

loader