Eerste Monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

De opleiding Eerste Monteur werktuigkundige installaties is een gedegen vakopleiding. Het is een brede opleiding die zowel ingaat op het aanleggen van nieuwe installaties, het onderhouden van bestaande installaties of het oplossen van storingen. Voorbeelden van werktuigkundige installaties zijn riolering-, water-, gas-, verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen De cursist leert het vak tijdens het werken, via ons mobiele practicum, online en bij een vakdocent in de klas. Uniek is dat deze opleiding ook via de virtual classroom wordt verzorgd.Zo hoeven uw monteurs niet steeds naar een verre leslocatie toe.

Startdata:  
Incompany: direct starten
Duur: 2 jaar
CREBO-nummer: 25307
Diploma: mbo 3 diploma

Voor meer informatie over deze opleiding of direct aanmelden neem contact met ons op

Klassikaal: € 5.995,- (excl. BTW)
Incompany: op offertebasis

Subsidie: De opleiding Eerste monteur werktuigkundige installaties komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze bedraagt maximaal € 2.700,-- per jaar. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling praktijkleren

Meer informatie over opleidingsvormen van onze opleidingen of andere vragen? Neem contact met ons op

Eerste monteur WTI – de vakman die installaties in bedrijf houdt

De eerste monteur werktuigkundige installaties is een echte vakman. Hij komt bij mensen en organisaties over de vloer om service te verlenen. De eerste monteur werktuigkundige installaties werkt aan bestaande en nieuw te realiseren installaties zoals riolering-, water-, gas-, verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen. Hij inspecteert, onderhoudt, repareert en optimaliseert deze toestellen, installaties en systemen. Zijn taken bestaan ook uit inspectie onderhoud, reparatie en optimaliseren van deze installaties en systemen. Ook eenvoudig elektrisch installatie werk behoort tot zijn werkzaamheden. De monteur van tegenwoordig onderscheidt zich niet alleen meer door zijn technische kennis en vaardigheden, maar ook door zijn klantgerichte instelling en manier van communiceren. Daarnaast beschikt hij over competenties als analytisch en probleemoplossend vermogen en kan hij mee blijven groeien met de techniek. In onze opleiding eerste monteur werktuigkundige installaties komen alle kanten van het vakmanschap aan bod. Niet alleen de technische vaardigheden. Uiteraard wordt er wel stevige basis gelegd van vakkennis- en vaardigheden.

Een praktijkgerichte opleiding die het verschil maakt bij de klant

De opleiding Eerste monteur werktuigkundige installaties (mbo niveau 3) bestaat uit theorie en praktijk. De praktijk is echter leidend in de opleiding. In elk blok staat een onderdeel van de praktijk centraal, bijvoorbeeld veiligheid, inspectie, storingen oplossen of afstellen en inregelen. Dit onderdeel wordt uitgevoerd op de eigen werkplek aan de hand van praktijkopdrachten. Om de opdrachten goed uit te kunnen voeren is de juiste theoretische kennis nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van werktuigbouw, scheikunde of natuurkunde. Om de theorie beter te leren begrijpen is deze gekoppeld aan de praktijk en wordt deze toegepast in de praktijk of helpt het de cursist een beter begrip te krijgen van de praktijk. Bijvoorbeeld door het verkrijgen van inzicht in natuurkundige principes die een rol spelen bij de werking van de installatie. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten die met passie lesgeven. Lesgeven vindt niet alleen plaats in het (virtuele of fysieke) klaslokaal, maar juist ook op de werkplek van de cursist. Daar moet het uiteindelijk gebeuren.

Voor meer informatie over deze opleiding of direct aanmelden neem contact met ons op

✔ Starten op elk moment ✔ Lesvorm en -planning aan te passen aan bedrijf ✔ Inhoud van de opleiding aan te passen aan bedrijf ✔ Practicum op locatie bedrijf in te vullen ✔ Vaste docent en praktijkbegeleider op eigen locatie ✔ Project- en voortgangsoverleggen op eigen locatie ✔ Aanvullend toegang tot online docent, leeromgeving en trainingssoftware

✔ Starten op geplande momenten ✔ Persoonlijke intake ✔ Leer-werkplek en plaatsing via intermediair ✔ Klassikale lesvorm ✔ Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek ✔ Individuele voortgangsgesprekken ✔ Aanvullende begeleiding door online docent voor de exacte vakken ✔ Toegang tot online leeromgeving met aanvullende licentie voor de benodigde software

Meer informatie over opleidingsvormen van onze operator opleidingen? Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.

Het gewenste resultaat met de juiste opleidingsvorm

De opleiding Eerste monteur werktuigkundige installaties is in heel Nederland te volgen, in verschillende opleidingsvormen. Bij iedere vorm krijgen cursisten intensieve begeleiding bij de theorie en praktijk. De opleiding Eerste monteur werktuigkundige installaties wordt vooral incompany aangeboden. Ook starten we geregeld leer-werktrajecten voor aankomend monteurs die nog geen werkplek hebben. Via onze flexpartners worden dan leer-werktrajecten aangeboden.

Inhoud opleiding

In de opleiding Eerste monteur WTI zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:


✔ veiligheid en normen ✔ inspectie, meten en testen ✔ praktische onderhoudsvaardigheden ✔ voorbereiding van werkzaamheden ✔ storingen verhelpen ✔ storingen lokaliseren en analyseren ✔ afstellen en inregelen ✔ begeleiden van werkzaamheden


In de opleiding Eerste monteur werktuigkundige installaties kunnen ook drie keuzedelen worden gekozen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

De theorie bestaat uit ondersteunende vakken zoals tekeningen lezen en begrijpen, natuurkunde, installatietechniek, vakkennis installaties, machines en gereedschappen, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, inspectietechnieken en onderhoudstechniek.

Starten met de opleiding Eerste monteur werktuigkundige installaties?
Belangrijk om te weten:

✔ Starten is mogelijk zonder specifieke eisen aan de vooropleiding ✔ Na een gesprek en een intredetoets bepalen we het instroomniveau. ✔ Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. ✔ Subsidieregeling Praktijkleren is van toepassing. ✔ Toetsing vindt plaats door kennistoetsen, praktijkopdrachten, observaties op de werkplek en proeven van bekwaamheid. ✔ Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands en Rekenen en te voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap. ✔ Met het diploma Eerste monteur werktuigkundige installaties kan de cursist doorstromen naar de opleiding tot Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties (mbo-bbl niveau 4).

Voor meer informatie over deze opleiding of direct aanmelden neem contact met ons op

loader