Aan de slag met uw maatwerktraject

mystart


Wij beschikken over onderwijskundigen, docenten en experts met vele jaren (praktijk en onderwijs) ervaring op het gebied van techniek, onderhoud, veiligheid en logistiek. Hierdoor zijn wij in staat om samen met de opdrachtgever effectief opleidingen te ontwikkelen die aansluiten bij de visie en strategie van de organisatie.


Zo gaan wij te werk


Stap 1.

Verkennen en samenwerking

We willen uw organisatie, uw ambities en uw uitdagingen begrijpen. Tijdens een kennismakingsgesprek gaan we dieper in op uw organisatie, de mensen die er werken en de ontwikkelingen die er spelen. Aan de hand van een eerste inventarisatie, stellen we de opleidingsvraag vast en de gewenste doelstelling.


Stap 2.

Behoefteanalyse

We beschrijven de opleidingsdoelen en thema's van de opleiding. Bij het ontwikkelen van een maatwerkopleiding is het essentieel dat deze aansluit bij de doelgroep. Wie gaat de opleiding volgen, wat is hun vooropleiding en wat zijn hun werkzaamheden? Welke kennis en/of vaardigheden dienen de deelnemers na afloop van de opleiding te hebben? Wat is het doel van de opleiding?


Stap 3.

Leerproces ontwerpen

We stemmen de inhoud van de opleiding af en regelen alle praktische zaken voor een soepele oplevering. Op basis van de informatie maken we een opleidingsprogramma. Uw dagelijks praktijk als vertrekpunt. We gaan aan de slag met het vinden van de juiste docenten en het inplannen van de opleiding.


Stap 4.

Kennis en ervaring overbrengen

De opleiding gaat van start! Na de opleiding kunnen cursisten de theorie direct in de praktijk toepassen.


Stap 5.

Evaluatie van elke opleiding

We vragen feedback van deelnemers op alle aspecten van de opleiding. We horen graag hoe de opleiding wordt ervaren en of de doelstellingen behaald zijn. Want daar gaan we voor.

loader