Eerste monteur werktuigbouw (niveau 3)

De opleiding Eerste monteur werktuigbouw is de opleiding voor de monteur werktuigbouw van de toekomst. De monteur werktuigbouw van vandaag is iemand die zowel gepland onderhoud uitvoert, maar ook storingen analyseert en verhelpt en ook meedenkt over het doorvoeren verbeteringen. De monteur werktuigbouw heeft niet alleen kennis van zijn eigen vakgebied maar ook van naastliggende vakgebieden zoals elektrotechniek en mechatronica. Tijdens de opleiding Eerste monteur werktuigbouw wordt niet alleen vakkennis behandeld, maar wordt ook veel aandacht besteed aan competenties als problemen oplossen, analyseren, samenwerken en communiceren. Competenties die nodig zijn om complexe installaties en lijnen in bedrijf te houden en te optimaliseren.

Startdata:  
Klassikaal: startdatum nog te bepalen
Incompany: direct starten
Diploma/certificaat: mbo-3 diploma
CREBO-nummer: 25306
Duur: 2 jaar

Wij starten meerdere keren per jaar door het hele land leer-werktrajecten voor (aankomend) monteurs. Deelnemers worden direct geplaatst bij één van onze flex-partners en gaan direct leren en werken tegelijk.

Klassikaal: € 5.995,- (excl. BTW)
Incompany: op offertebasis

Subsidie: De opleiding Eerste Monteur Werktuigbouw komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze bedraagt maximaal € 2.700,-- per jaar. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling praktijkleren

Meer informatie over opleidingsvormen van onze opleidingen of andere vragen?

Eerste Monteur Werktuigbouw: onderhoud van machines en apparaten

Goed onderhoud is altijd en overal in de industrie belangrijk. Hoe houdt en brengt een servicemonteur werktuigbouw alles wat gebruikt wordt, optimaal in conditie? Dat is de hoofdvraag in onze opleiding Eerste Monteur Werktuigbouw. Een monteur werktuigbouw repareert en onderhoudt het werktuigbouwkundige deel van machines, installaties en apparaten. Cursisten leren bijvoorbeeld deze onderhoudswerkzaamheden te plannen, kwalitatief goed uit te voeren en tegelijk veilig uit te voeren. Naast technische basistechniek en inhoudelijke thema’s op het gebied van werktuigbouw, gaan mensen aan de slag met basisvaardigheden zoals communicatie. Hoe bespreekt uw medewerker onderhoudswerkzaamheden met het team? Op welke manier werken mensen met elkaar samen? Ook dat speelt een belangrijke rol in onze opleiding Eerste Monteur Werktuigbouw.

Op de werkplek het verschil maken als goed opgeleide servicemonteur werktuigbouw

In onze opleiding Eerste Monteur Werktuigbouw (mbo niveau 3) is het dagelijks werk van de cursist de basis. Op de eigen werkplek maakt de onderhoudsmonteur diverse functieopdrachten. Leren werkt nu eenmaal het beste door het gewoon te doen. Dat is onze filosofie. Naast praktijkopdrachten zorgen theorielessen voor de nodige achtergrondinformatie en verdieping. Om het diploma te behalen wordt de theorie met kennisvragen getoetst. De praktijk examineren we met refelctiegesprekken en assessments op de werkplek. Onze onderhoudsopleidingen worden verzorgd door docenten met ruime praktijkervaring in het vakgebied. Zij begeleiden de cursisten zowel op hun werkplek als in de online leeromgeving en werken met lesmateriaal dat wij in eigen beheer hebben ontwikkeld. Met de opleiding Eerste Monteur Werktuigbouw vergroot uw medewerker zijn of haar technische inzicht en kennis. Ook wordt er hard gewerkt aan ontwikkeling van communicatieve vaardigheden: essentieel om als onderhoudsmonteur goed te functioneren op de werkplek.

✔ Vaste startmomenten (september) ✔ Vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten ✔ Lessen volgen samen met andere cursisten ✔ Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek ✔ Individuele voortgangsgesprekken ✔ Aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week) ✔ Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

✔ Starten op elk moment ✔ Lesvorm en -planning aan te passen aan bedrijf ✔ Inhoud van de opleiding aan te passen aan bedrijf

Meer informatie over opleidingsvormen van onze operator opleidingen?
Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.

Het gewenste resultaat met de juiste opleidingsvorm

Onze Eerste monteur werktuigbouw opleiding is in heel Nederland te volgen, in verschillende opleidingsvormen. Bij iedere vorm krijgen cursisten intensieve studiebegeleiding van een eigen docent. Bijna al onze cursisten behalen in één keer hun diploma door deze extra aandacht in onze opleiding!

Inhoud opleiding

In de opleiding Eerste monteur werktuigbouw zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:


✔ veiligheid en normen ✔ inspecteren, meten en testen ✔ onderhoudsvaardigheden ✔ storingen verhelpen en voorkomen ✔ optimaliseren in storingsgebieden ✔ storingen lokaliseren en analyseren ✔ afstellen en inregelen ✔ begeleiden en instrueren


In de opleiding Eerste monteur werktuigbouw kunnen ook drie keuzedelen worden gekozen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke branchemodules zoals levensmiddelentechnologie. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

De theorie bestaat uit wiskunde, natuurkunde, onderhoud, veiligheid en milieu, onderhoudskunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en communicatie.

Starten met de Eerste monteur werktuigbouw opleiding?
Belangrijk om te weten:

✔ Starten is mogelijk zonder specifieke eisen aan de vooropleiding. ✔ Na een gesprek en een intredetoets bepalen we het instroomniveau. ✔ Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. ✔ Subsidieregeling Praktijkleren is van toepassing. ✔ Toetsing vindt plaats door kennistoetsen, praktijkopdrachten, observaties op de werkplek en proeven van bekwaamheid. ✔ Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands en Rekenen en te voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap. ✔ Met het diploma Eerste Monteur Werktuigbouw kan de cursist doorstromen naar de Servicetechnicus Werktuigbouw (mbo niveau 4) of naar de opleiding Technisch Leidinggevende (mbo niveau 4)

loader