Eerste Monteur Mechatronica (niveau 3)

De opleiding Eerste Monteur mechatronica is de opleiding van de toekomst. De monteur mechatronica bouwt apparaten, sluit ze aan en neemt ze in gebruik. Het kan bijvoorbeeld gaan om een componenten van een helikopter, een liftinstallatie of een machine in een industriële omgeving.

Starten: incompany (klassikaal of individueel)
Duur opleiding: 2 jaar
Erkende opleidingscode: 25340
Diploma: mbo niveau 3
Incompany: op offertebasis

Subsidie: De opleiding Eerste Monteur Mechatronica komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze bedraagt maximaal € 2.700,-- per jaar. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling praktijkleren

Meer informatie over opleidingsvormen van onze opleidingen of andere vragen? Neem contact met ons op

Eerste Monteur Mechatronica – de monteur van de toekomst

Bijna alles wordt tegenwoordig elektrisch aangestuurd. Of het nu gaat om de thermostaat of de slimme verlichting thuis of om een moderne productielijn. Sensoren en signaalgevers bepalen wat een component of apparaat doet. Deze worden aangestuurd door software en computers die vaak ook op afstand bediend kunnen worden. De eerste monteur mechatronica bouwt dit soort producten op, test ze, neemt ze in gebruik en onderhoudt ze. De eerste monteur mechatronica kan ook storingen analyseren en oplossen en PLC-systemen gebruiken om machines aan te sturen en de modificeren. Onze opleiding Eerste monteur mechatronica is een veelzijdige opleiding waar uw medewerker leert om veilig te werken, elektrische, pneumatische of hydraulische systemen op te bouwen, de juiste gereedschappen kan hanteren, onderhoud volgens schema uit kan voeren en machines en componenten kan opbouwen en aansluiten. Daarnaast kan de eerste monteur mechatronica ook uit de voeten met geautomatiseerde systemen en kan hij op een structurele manier storingen analyseren, oplossen en machines modificeren aan de hand van veel voorkomende storingen. De eerste monteur mechatronica kan ook (nieuwe) collega’s instrueren en begeleiden. Het doel van de opleiding is om eerste monteurs mechatronica op te leiden die begrijpen wat ze doen, kunnen analyseren, problemen op kunnen lossen en kunnen communiceren en samenwerken. Allemaal vanuit een stevige basis van vakkennis- en vaardigheden.

Inhoud opleiding

In de opleiding Eerste Monteur mechatronica zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:


✔ veiligheid en normen ✔ pneumatische, hydraulische en elektrische systemen ✔ onderhoud van machine en elektrische installaties ✔ voorbereiding van werkzaamheden ✔ installatie van mechatronische samenstellingen ✔ vervaardiging van deelproducten ✔ montage en afstelling. ✔ PLC gestuurde installaties ✔ lokaliseren en van storingen en modificeren ✔ begeleiden van werkzaamheden


In de opleiding Eerste Monteur mechatronica kunnen ook drie keuzedelen worden gekozen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

De theorie bestaat uit ondersteunende vakken zoals veiligheid, besturingstechniek, aandrijftechniek, elektrotechniek, mechanica, bedraden, bekabelen en aansluiten, frequentieregelaars, gereedschappen, meten en testen, pneumatiek en hydrauliek en schema’s en tekeningen lezen. In het practicum leren cursisten elektrisch schakelen, (elektro-) pneumatiek, werken volgens schema’s en tekeningen, kwaliteitszorg en PLC’s.

✔ Vaste startmomenten door het hele land ✔ Vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten ✔ Practicumlessen tijdens de les op de vaste opleidingslocatie ✔ lessen volgen samen met andere cursisten ✔ Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek ✔ Individuele voortgangsgesprekken ✔ Aanvullende begeleiding door online docent voor exacte vakken ✔ Toegang tot online leeromgeving met aanvullende licentie voor de benodigde software

✔ Starten op elk moment ✔ Persoonlijk studieprogramma op basis van vrijstellingen ✔ Persoonlijke les- en examenplanning ✔ Zelfstandig leren onder begeleiding van een eigen docent ✔ Wekelijkse docent beschikbaar op één van onze opleidingslocaties ✔ Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek ✔ Individuele voortgangsgesprekken ✔ Aanvullende begeleiding door online docent voor de exacte vakken ✔ Toegang tot online leeromgeving met aanvullende licentie voor de benodigde software

✔ Starten op elk moment ✔ Lesvorm en -planning aan te passen aan bedrijf ✔ Inhoud van de opleiding aan te passen aan bedrijf ✔ Practicum op locatie bedrijf in te vullen ✔ Vaste docent en praktijkbegeleider op eigen locatie ✔ Project- en voortgangsoverleggen op eigen locatie ✔ Aanvullend toegang tot online docent, leeromgeving en trainingssoftware

✔ Online live klassikaal les via onze interactieve virtual classroom ✔ Theorie leren toepassen via simulatie-software ✔ Bouwen van mechatronische producten en storingen zoeken tijdens de practicumdagen ✔ Leren op de werkplek aan de hand van praktijk- en projectopdrachten ✔ Altijd toegang tot de opleiding via onze app of online leeromgeving ✔ Individuele begeleiding in onze studiecentra en op de eigen werkplek ✔ Vaste docent en praktijkbegeleider

Meer informatie over opleidingsvormen van onze operator opleidingen? Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.

Het gewenste resultaat met de juiste opleidingsvorm

De opleiding Eerste Monteur Mechatronica is in heel Nederland te volgen, in verschillende opleidinsgvormen. Bij iedere vorm krijgen cursisten intensieve begeleiding bij de theorie en praktijk. De opleiding Eerste Monteur Mechatronica wordt meestal Incompany aangeboden, maar ook klassikaal op verschillende locaties. Individuele trajecten zijn vooral bedoeld voor kandidaten die al een deel van de opleiding eerder hebben afgerond of vrijstelling hebben door een EVC of vrijstellingsonderzoek. Ook starten we geregeld leer-werktrajecten voor aankomend monteurs die nog geen werkplek hebben. Via onze flexpartners worden dan leer-werktrajecten aangeboden.

Een praktijkgerichte opleiding Eerste monteur mechatronica die het verschil maakt op de werkplek

De opleiding Eerste monteur mechatronica (mbo niveau 3) bestaat uit theorie, practicum en praktijk. De mechatronica opleiding heeft de praktijk als uitgangspunt. In elk blok staat een onderdeel van de praktijk centraal, bijvoorbeeld veiligheid, onderhoud, voorbereiding, montage en installatie en afstelling. Dit onderdeel wordt uitgevoerd op de eigen werkplek aan de hand van praktijkopdrachten. Om de opdrachten goed uit te kunnen voeren is de juiste theoretische kennis nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van elektrotechniek, pneumatiek, hydrauliek of automatisering. Om de theorie beter te leren begrijpen werken wij met een uniek mobiel practicum. Tijdens het practicum kan de cursist zelf schakelingen maken en componenten aansluiten, die door een PLC kunnen worden aangestuurd. Ook leert de cursist tijdens het practicum om methodisch storingen te lokaliseren en op te lossen. Tijdens de opleidingen kunnen de cursisten gebruik maken van de benodigde software. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten die met passie lesgeven. Lesgeven vindt niet alleen plaats in het klaslokaal, maar juist ook op de werkplek van de cursist. Daar moet het uiteindelijk gebeuren.

Starten met de opleiding Eerste monteur mechatronica?
Belangrijk om te weten:

✔ Starten is mogelijk zonder specifieke eisen aan de vooropleiding ✔ Na een gesprek en een intredetoets bepalen we het instroomniveau. ✔ Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. ✔ Subsidieregeling Praktijkleren is in de meeste gevallen van toepassing. ✔ Toetsing vindt plaats door kennistoetsen, praktijkopdrachten, observaties op de werkplek en proeven van bekwaamheid. ✔ Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands en Rekenen en te voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap. ✔ Met het diploma Eerste monteur mechatronica kan de cursist doorstromen naar de opleiding tot Technicus mechatronica systemen (mbo-bbl niveau 4).

Voor meer informatie over deze opleiding of direct aanmelden neem contact met ons op

loader