Eerste monteur mechatronica

Bijna alles wordt tegenwoordig elektrisch aangestuurd. Of het nu gaat om de thermostaat of de slimme verlichting thuis of om een moderne productielijn. Sensoren en signaalgevers bepalen wat een component of apparaat doet. Deze worden aangestuurd door software en computers die vaak ook op afstand bediend kunnen worden. Als eerste monteur mechatronica zorg je voor het opbouwen, testen, in gebruik nemen en onderhouden van dit soort producten.

 • Werk met een mobiel practicum
 • Maak tijdens de opleiding gebruik van de software
 • Profiteer van praktijkbegeleiding op de werkplek door jouw docent

Inhoud van de opleiding

Onderwerpen

Onze opleiding Eerste monteur mechatronica is een veelzijdige opleiding waar je leert om veilig te werken, elektrische, pneumatische of hydraulische systemen op te bouwen, de juiste gereedschappen te hanteren, onderhoud volgens schema uit te voeren en machines en componenten op te bouwen en aan te sluiten. Daarnaast leer je werken met geautomatiseerde systemen en op een structurele manier storingen analyseren, oplossen en machines modificeren aan de hand van veel voorkomende storingen.

Om de theorie beter te leren begrijpen werken wij met een uniek mobiel practicum. Tijdens het practicum kun je zelf schakelingen maken en componenten aansluiten, die door een PLC kunnen worden aangestuurd. Ook leert de je tijdens het practicum om methodisch storingen te lokaliseren en op te lossen.

Onderstaande thema’s worden behandeld in een combinatie van theorie en praktijk:

 • Veiligheid en normen
 • Pneumatische, hydraulische en elektrische systemen
 • Onderhoud van machine en elektrische installaties
 • Voorbereiding van werkzaamheden
 • Installatie van mechatronische samenstellingen
 • Vervaardiging van deelproducten
 • Montage en afstelling
 • PLC gestuurde installaties
 • Lokaliseren en van storingen en modificeren
 • Begeleiden van werkzaamheden

Binnen de opleiding Eerste Monteur Mechatronica volg je drie keuzedelen, die zowel theorie- als praktijkonderdelen bevatten. Je kunt kiezen uit modules die specifiek aansluiten bij jouw branche maar ook kiezen voor modules waarbij je je eigen kennis verdiept.

Niveau

MBO niveau 3

Erkende opleidingscode

25340

Praktijkcomponent

Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. Het leerbedrijf is de plek waar je dagelijks werkt (in dienstverband of als flexwerker). Je hebt binnen je bedrijf ook een praktijkbegeleider nodig die je begeleidt bij het leren van het vak op jouw werkplek. Vanuit Technicom word je begeleid door een mentor die je helpt met het leren in de praktijk.

Past deze opleiding bij mij?

Samen met onze opleidingsadviseur bespreek je de opleiding en jouw ontwikkelwensen zodat je een goede keuze voor een opleiding kunt maken.

Uitvoering van de opleiding

Duur

2 jaar

Opleidingsvorm (-en)

Klassikaal

 • Vaste startmomenten (september/februari) door het hele land

 • Vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten

 • Lessen volgen samen met andere cursisten

 • Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek

 • Individuele voortgangsgesprekken

 • Aanvullende begeleiding door online docent

 • Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

Individueel

 • Starten op elk moment

 • Persoonlijke les- en examenplanning

 • Zelfstandig leren

 • Wekelijkse docent beschikbaar op één van onze opleidingslocaties

 • Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek

 • Individuele voortgangsgesprekken

 • Aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week)

 • Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

Methode

Digitaal leren

Zelfstandig leren in je eigen online digitale leeromgeving. Je krijgt toegang tot een breed scala aan lesmaterialen zoals videos’s, e-learnings etc.

Werkplekleren

Leren op de werkplek met begeleiding door een docent en een werkplekbegeleider.

Les / workshop

Les volgens een vast rooster in een groep.

Practicum

Individuele begeleiding

Zelfstandig leren met begeleiding van een (praktijk) docent.

Startdata & kosten

Klassikaal Individueel

Startdata

N.T.B.

Nieuwe startdata worden nader bepaald.

Startdata

Start nu

Kosten

Klassikaal

Op offertebasis

Individueel

Op offertebasis

Subsidiemogelijkheden

Deze opleiding komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Het leerbedrijf kan deze subsidie per schooljaar aanvragen. Kijk voor de hoogte van het subsidiebedrag en de aanvraagtermijnen op Subsidieregeling Praktijkleren.

Inschrijving

Instroomeisen

Starten is mogelijk zonder specifieke vooropleiding.

Na inschrijving word je uitgenodigd voor het maken van de intredetoets. Op basis van een persoonlijk gesprek en het resultaat van deze toets bespreken we of deze opleiding bij je past.

Vrijstelling

Als je vrijstelling wil aanvragen, kun je dat na inschrijving doen. Je ontvangt via e-mail een bericht waarin instructies staan om je vrijstellingsaanvraag in te dienen.

Benodigdheden

Veel van het lesmateriaal is digitaal dus het is aan te bevelen om een laptop of computer ter beschikking te hebben om te leren.

Je krijgt bij aanvang van je opleiding een lespakket met o.a. een rekenmachine, schrijfblok en geodriehoek.

Vereisten praktijk

Voor het praktijkdeel heb je een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. Deze erkenning wordt door een leerbedrijf aangevraagd bij SBB en moet overeenkomen met de Erkende Opleidingscode van de opleiding waarop je wordt ingeschreven. Lees meer over het aanvraagproces op de website van SBB.

Afronding van de opleiding

Toetsing & Examens

Je slaagt voor het beroepsgerichte deel van de opleiding Eerste Monteur Mechatronica als je de praktijkexamens behaalt. Gedurende de opleiding maak je kennistoetsen (theorie) en praktijkopdrachten die betrekking hebben op je werkplek.

De examinering van de opleiding vindt plaats door twee proeven van bekwaamheid en een praktijkcasus.

Voor een volwaardig MBO-diploma op niveau 3 is het wettelijk verplicht om examen te doen in de vakken Nederlands en Rekenen. Daarnaast moet je voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap, en moet je slagen voor de keuzedelen.

Vervolgmogelijkheden

Met het diploma Eerste Monteur Mechatronica kun je doorstromen naar de opleiding tot Technicus Mechatronica Systemen (mbo niveau 4).

Ook interessant!

 • Onderhoud & installatie

Leer onderhoudswerkzaamheden plannen, kwalitatief goed en tegelijk veilig uitvoeren om te zorgen dat machines en apparaten in optimale conditie blijven. Basisvaardigheden zoals communicatie en samenwerken spelen hierbij een belangrijke rol.

 • Klassikaal
 • Individueel
 • Mbo-opleiding
 • Digitaal leren
 • Werkplekleren
 • Les / workshop
 • Individuele begeleiding
 • Vakgebied(en):
 • Elektrotechniek
 • Onderhoud & installatie

Leer onderhoudswerkzaamheden plannen, storingen analyseren en meedenken over verbeteringen. Je leert de kennis van het vak maar ook competenties als samenwerken en communiceren.

 • Klassikaal
 • Individueel
 • Mbo-opleiding
 • Digitaal leren
 • Werkplekleren
 • Les / workshop
 • Individuele begeleiding
 • Vakgebied(en):
 • Werktuigbouw