Logistiek medewerker

MBO-diploma niveau 2

Zonder logistiek staat alles stil. Voor een logistiek medewerker is het dus de uitdaging om de goederenstroom zo goed mogelijk te laten verlopen: hoe komen goederen van de ene naar de andere plek?

In de opleiding Logistiek Medewerker draait het om het accuraat uitvoeren van taken als laden, lossen, verplaatsen, sorteren en ompakken van goederen. Daarnaast staat werken met geautomatiseerde systemen en interne transportmiddelen centraal in de opleiding Logistiek Medewerker. Bij een soepel logistiek proces spelen tijd en kosten immers een belangrijke rol. Veiligheid is daarbij het meest belangrijk en daar wordt in de opleiding veel aandacht aan besteed.

Technicom maakt voor deze opleiding gebruik van het lesmateriaal van JijPlus Logistiek.

De opleiding bestaat uit zelfstudie en praktijkbegeleiding. De theorie modules kunnen in eigen tempo doorlopen worden. Deze theorie is de basis voor het maken van de bijbehorende praktijkopdrachten. Deze opdrachten maakt de deelnemer op de werkplek.


Een deelnemer die al (delen van) een logistieke opleiding heeft gevolgd of werkervaring heeft in de branche, kan door een werkplekonderzoek in aanmerking komen voor validering van onderdelen uit de opleiding.
De kosten bedragen € 4.095,-- (excl. BTW)

Meer informatie over deze opleiding?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Inhoud van de opleiding

De opleiding Logistiek medewerker bestaat uit de onderstaande modules (bekijk de inhoud per module via deze pagina):

✔ Introductie logistiek ✔ Intern transport ✔ Veiligheid ✔ Goederenontvangst ✔ Voorradbeheer ✔ Orders verzamelen ✔ Verzendgereed maken ✔ Retourlogistiek

Om het erkend diploma te behalen moet de deelnemer ook voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Opleidingsvorm

De opleiding is een combinatie van zelfstudie door middel van e-learning (met interactieve moderne onderdelen) en begeleiding in de praktijk. Iedere module wordt afgesloten met een passende praktijkopdracht die wordt beoordeeld door onze praktijkbegeleider. Op de werkvloer heeft de deelnemer een praktijkopleider van het bedrijf nodig om vragen te kunnen stellen mbt de theorie of de praktijkopdrachten.

loader