Vrijstellingsonderzoek (verkort EVC)

Om te kunnen beoordelen of de kennis en ervaring voldoende zijn om voor vrijstelling in aanmerking te komen, beoordelen we de aanwezige competenties en de eerdere ervaringen van een kandidaat. We kijken daarbij naar:
✔ de uitslagen van het praktijkassessment✔ de score van de theorietoets✔ de opbouw van het CV✔ competenties verkregen door werkervaring

Locaties: Uitvoering praktijk op eigen werkplek
Onderzoek A en B: € 1.250,-- (excl. BTW)
 
Van vrijstellingsonderzoek naar persoonlijk opleidingsplan.

In de rapportage wordt op basis van de behaalde competenties een persoonlijk opleidings- en toetsplan gemaakt, na afronding van dit geheel ontvangt men een landelijk erkend diploma. Het persoonlijk opleidings- en toetsplan is afhankelijk van de reeds behaalde competenties van de medewerker.

Al veel kennis en ervaring, maar nog geen Operator diploma?

Als uw medewerker wel over veel kennis en ervaring beschikt, maar nog niet over het juiste diploma, kan een vrijstellingsonderzoek een uitkomst zijn. Bij het vrijstellingsonderzoek wordt gekeken naar de competenties die uw medewerker op basis van ervaring reeds heeft verworven. De doelstelling van een vrijstellingsonderzoek is om een persoonlijk opleidingsplan op te stellen om een operatordiploma te behalen. Door middel van een vrijstellingsonderzoek wordt beoordeeld welke competenties de deelnemer al (aantoonbaar) ontwikkeld heeft. Op basis van dit onderzoek kunnen vrijstellingen voor (onderdelen van) de opleiding worden verkregen. Het vrijstellingsonderzoek richt zich zowel op de theorie als de praktijk.

Vrijstellingsonderzoek meet en beoordeelt

De kern van het vrijstellingsonderzoek van Technicom bestaat uit een assessment op de werkplek en een kennistoets. Daarnaast kunnen diploma’s, certificaten en recente (korter dan 5 jaar) functiebeoordelingen of andere bewijsstukken worden aangedragen. De assessor zal deze stukken beoordelen en samen met zijn bevindingen uit het assessment een rapportage opstellen. Naast de rapportage dient er een observatielijst te worden ingevuld door een collega en leidinggevende.

Deelnemer aan vrijstellingsonderzoek?
Belangrijk om te weten:

✔ Starten is mogelijk zonder eisen aan vooropleiding. ✔ In een gesprek met een opleidingsadviseur wordt de haalbaarheid bepaald. ✔ Het vrijstellingsonderzoek wordt uitgevoerd voor een specifieke opleiding (bijvoorbeeld Operator A). ✔ Een vrijstellingsonderzoek kan ook incompany uitgevoerd worden voor een grotere groep.✔ Op basis van de uitkomsten van het vrijstellingsonderzoek wordt een opleidingsplan opgesteld.✔ Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands, Engels (alleen voor C) en Rekenen en bovendien te voldoen aan de eisen voor Loopbaan & Burgerschap. ✔ De subsidieregeling Praktijkleren is van toepassing indien het te volgen programma minimaal 6o procent van het totaal is.

loader