Operator C

Tijdens de opleiding Operator C leert de deelnemer om technische kennis te gebruiken om processen of producten te optimaliseren. Hiervoor is niet alleen vakkennis nodig, maar ook vaardigheden zoals het kunnen analyseren en het doen van verbetervoorstellen. De opleiding Operator C is een uitdagende opleiding die operators leert hoe ze hun technische kennis en inzicht in kunnen zetten om processen te optimaliseren en verbeteringen door te voeren. De opleiding Operator C is op verschillende locaties en in verschillende opleidingsvormen te volgen.

Klassikaal:
Hoogvliet - 12 september 2023
Elsoo - september 2023
Lestijden:

Hoogvliet: 9.00-14.00 of 16.00-21.00 uur
Elsloo: 10.00-14.00 of 15.00-19.00 uur

Incompany:
direct
Individueel:
direct starten in Rotterdam, Heerenveen, Elsloo, Elst, Wormerveer of Terneuzen

Duur:
De duur van deze opleiding bedraagt 2 jaar.

Varianten:
Procesoperator C (MBO-4)

Erkende opleidingscode:
Procesoperator C: 25802

Vrijstelling:
Kandidaten vrijstelling willen aanvragen kunnen dat direct na inschrijving al doen via technicom.nl/vrijstellingsaanvraag.


Klassikaal: € 6.950,- (excl. BTW)
Individueel: € 6.950,- (excl. BTW)
Incompany: op offertebasis


In verband met BTW-vrijstelling factureren wij vanuit twee BV's.


De opleiding Operator C komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze bedraagt maximaal € 2.700,-- per schooljaar. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling praktijkleren

Meer informatie over deze opleiding?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Operator C: een volwaardig gesprekspartner die verbetervoorstellen doet

Minder ervaren collega-operators begeleiden, kritisch kijken naar werkprocessen en zinvolle verbetervoorstellen doen; dat zijn belangrijke verantwoordelijkheden van de operator C. Met de Technicom procesoperator C opleiding vergroot uw medewerker zijn of haar kennis en inzicht in procestechniek en productieprocessen. Daarnaast verdiept de cursist zich specifiek in een zelf gekozen richting, zoals logistiek, milieu, energie, optimalisatiemethoden, veiligheid of optimalisatie van teamprestaties. Een operator procestechniek die onze opleiding Operator C heeft gevolgd, weet hoe een goede balans bewaard kan worden tussen economische belangen, veiligheid en milieubewustzijn in het productieproces. Hij of zij kan risico’s en belangen tegen elkaar afwegen en durft beslissingen te nemen: een serieuze gesprekspartner die signaleert, analyseert en initiatief neemt.Een procesoperator C opleiding waarin mensen zich ontwikkelen tot taakvolwassen operators

De Technicom opleiding Operator C (mbo-bbl niveau 4) is een tweejarig diepgaand vervolg op de opleiding Operator B. Naast verdieping in de algemene vakken uit de Operator B opleiding, verdiept de cursist zich in het eigen vakgebied door het volgen van een keuzevak. Docenten met relevante praktijkervaring verzorgen de lessen, met door Technicom zelf ontwikkeld lesmateriaal. Dat houdt onze opleiding Operator C realistisch, functioneel en actueel. Het opleidingsprogramma vraagt om een flinke dosis inzet van de cursisten. Zo staat het tweede leerjaar in het teken van het doen van onderzoek en het schrijven van een scriptie. Daar helpen wij onze cursisten graag bij. Bijvoorbeeld door vaardigheden te ontwikkelen als analyseren, presenteren, gespreksvoering en schrijven, in workshops die een onderdeel zijn van het programma. Deze vaardigheden komen niet alleen van pas tijdens de opleiding, maar ook in het dagelijks werk. Zo ontwikkelt uw medewerker zich met recht tot een taakvolwassen operator.

✔ Vaste startmomenten (september/februari) door het hele land ✔ Vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten ✔ lessen volgen samen met andere cursisten ✔ Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek ✔ Individuele voortgangsgesprekken ✔ Aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week) ✔ Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

✔ Starten op elk moment ✔ Persoonlijke les- en examenplanning ✔ Zelfstandig leren ✔ Wekelijkse docent beschikbaar op één van onze opleidingslocaties ✔ Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek ✔ Individuele voortgangsgesprekken ✔ Aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week) ✔ Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

✔ Starten op elk moment ✔ Lesvorm en -planning aan te passen aan bedrijf ✔ Inhoud van de opleiding aan te passen aan bedrijf

Meer informatie over opleidingsvormen van onze operator opleidingen?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Het gewenste resultaat met de juiste opleidingsvorm

Onze Operator C opleiding is in heel Nederland te volgen, in verschillende opleidingsvormen. Bij iedere vorm krijgen cursisten intensieve studiebegeleiding van een eigen docent. Bijna al onze cursisten behalen in één keer hun diploma door deze extra aandacht in onze opleiding procestechniek!

Inhoud opleiding

In de opleiding Operator C zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:


✔ beheersen van het productieproces ✔ meewerken aan procesverbeteringen ✔ plannen en begeleiden ✔ productkwaliteit ✔ uitvoeren van een onderzoeksopdracht


In de opleiding Operator C kunnen ook drie keuzedelen worden gekozen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke branchemodules zoals levensmiddelentechnologie. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

De theorie bestaat uit ondersteunende vakken zoals wiskunde, statistiek, natuurkunde, scheikunde, procestechniek en procesbeheersing.

Starten met de Operator C opleiding?
Belangrijk om te weten:

✔ Starten is alleen mogelijk met een volwaardig diploma Operator B of aantoonbaar Operator B niveau. ✔ Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. ✔ Subsidieregeling Praktijkleren kan worden aangevraagd. ✔ Het doen van onderzoek en het schrijven van een eindscriptie (onder intensieve begeleiding) staat centraal in het tweede opleidingsjaar. ✔ Toetsing vindt plaats door kennistoetsen, praktijkopdrachten, een beoordeling van de eindscriptie. ✔ Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands, Engels en Rekenen en te voldoen aan de eisen voor Loopbaan & Burgerschap. ✔ Met het diploma Operator C kan de cursist instromen in opleidingen als AD Industriële automatisering (Operator D ), Operations Management of Middelbaar Veiligheidskundige.

loader