Operator A theorie

De operator A theorieopleiding is vooral geschikt voor cursisten die nog geen werkplek hebben waar ze het praktijkgedeelte van de operator A opleiding kunnen doen. Bijvoorbeeld: schoolverlaters, omscholers, werkzoekenden en outplacement deelnemers. In een later stadium kunnen deelnemers de praktijkopleiding volgen om een volledig mbo-diploma te halen.

Startdata:  
Individueel: Direct starten in Rotterdam, Heerenveen, Elsloo, Elst, Zaandam of Terneuzen
Incompany: Direct
Individueel: € 3.650,- (excl. BTW)
Incompany: op offertebasis

In verband met BTW-vrijstelling factureren wij vanuit twee BV's.


Meer informatie over opleidingsvormen van onze opleidingen of andere vragen?

Operator A theorie: dé basis voor elke operator

Zorgen dat het productieproces foutloos verloopt: dat is de belangrijkste verantwoordelijkheid van een operator. In onze Operator A opleiding leren cursisten wat dit betekent voor het eigen functioneren. Hoe werken processen en installaties, hoe kan je adequaat ingrijpen en bijsturen als iets dreigt mis te gaan? Hoe wordt apparatuur in de controlekamer en bij technische installaties op een accurate manier bediend? Hoe zitten de fabrieksprocessen in elkaar? De opleiding Operator A theorie geeft cursisten een gedegen kennis van de industrie en processen.

Een opleiding die de cursist voorbereidt op de praktijk

De Operator A theorieopleiding is onderdeel van de erkende mbo-bbl opleiding niveau 2. In de opleiding worden alle verplichte vakken van de Operator A opleiding behandeld. Met vakken als procestechniek, procesbeheersing en veiligheid, milieu en kwaliteit begrijpt de cursist hoe processen verlopen en hoe je deze kunt beheersen en besturen op een veilige manier. De ondersteunende vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde geven de brede basis en diepgang die nodig zijn Indien de cursist nog geen praktijkplek heeft, kunnen wij helpen om een stage- of werkplek te vinden. Met een theoriecertificaat Operator A op zak kan naadloos worden ingestroomd in de praktijkopleiding om zo het volledige Operator A diploma te halen.

✔ Vaste startmomenten (september/februari) door het hele land ✔ Vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten ✔ Lessen volgen samen met andere cursisten✔ Individuele voortgangsgesprekken✔ Aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week)✔ Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

✔ Starten op elk gewenst moment ✔ Persoonlijke les- en examenplanning ✔ Zelfstandig leren✔ Wekelijkse docent beschikbaar op één van onze opleidingslocaties✔ Individuele voortgangsgesprekken✔ Aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week)✔ Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

✔ Starten op elk gewenst moment ✔ Lesvorm en -planning aan te passen aan bedrijf ✔ Inhoud van de opleiding aan te passen aan bedrijf

Meer informatie over opleidingsvormen van onze operator opleidingen?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Het gewenste resultaat met de juiste opleidingsvorm

Onze Operator A opleiding is in heel Nederland te volgen, in verschillende opleidingsvormen. Bij iedere vorm krijgen cursisten intensieve studiebegeleiding van een online docent, in een eigen digitale leeromgeving. Deze docent is 40 uur per week beschikbaar voor het beantwoorden van diverse vragen. Bijna al onze cursisten behalen in één keer hun diploma door deze extra aandacht in onze opleiding procestechniek!

Starten met de Operator A theorieopleiding?
Belangrijk om te weten:

✔ Starten is mogelijk zonder specifieke eisen aan de vooropleiding. ✔ Na een gesprek en een intredetoets bepalen we het instroomniveau (Operator A of B). ✔ De opleiding duurt één jaar, maar is versneld te volgen. ✔ De praktijkopleiding kan na of tijdens het volgen van de theorieopleiding worden gevolgd. ✔ Voor instroom in de praktijkopleiding is een werk- of stageplek nodig bij een erkend leerbedrijf. ✔ Technicom kan begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een stage- of werkplek.✔ Toetsing vindt plaats door kennistoetsen.

loader