Operator A

Tijdens de opleiding Operator A leert de deelnemer om complexe installaties en machines te begrijpen en te beheersen. Hiervoor is niet alleen vakkennis nodig, maar ook vaardigheden zoals het kunnen analyseren, oplossen van problemen en samenwerken met anderen. De opleiding Operator A is een afwisselende opleiding die operators leert hoe ze hun vakkennis en competenties in kunnen zetten op de werkplek. De opleiding is op verschillende locaties en in verschillende opleidingsvormen te volgen.

Klassikaal:
Hoogvliet - 12 februari 2024
Heerenveen - voorjaar 2024
Elsoo - februari 2024
Wormerveer - februari 2024
Lestijden:

Hoogvliet: 9.00-14.00 of 16.00-21.00 uur
Elsloo: 10.00-14.00 of 15.00-19.00 uur

Incompany:
direct
Individueel:
direct starten in Rotterdam, Heerenveen, Elsloo, Elst, Zaandam of Terneuzen

Duur:
De duur van deze opleiding bedraagt 2 jaar.

Varianten:
Mechanisch operator A en Procesoperator A

Erkende opleidingscode:
Mechanisch operator A: 25759
Procesoperator A: 25761

Vrijstelling:
Kandidaten vrijstelling willen aanvragen kunnen dat direct na inschrijving al doen via technicom.nl/vrijstellingsaanvraag.


Klassikaal: € 6.100,- (excl. BTW)
Individueel: € 6.100,- (excl. BTW)
Incompany: op offertebasis


In verband met BTW-vrijstelling factureren wij vanuit twee BV's.


De opleiding Operator A komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze bedraagt maximaal € 2.700,-- per schooljaar. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling praktijkleren

Meer informatie over deze opleiding?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Operator A - Een vakman die stevig in zijn schoenen staat

Zorgen dat het productieproces foutloos verloopt: dat is de belangrijkste verantwoordelijkheid van een operator. In onze Operator A opleiding leert uw medewerker wat dit betekent voor het eigen functioneren. Hoe kan hij of zij adequaat ingrijpen en bijsturen als iets dreigt mis te gaan? Hoe wordt apparatuur in de controlekamer en bij technische installaties op een accurate manier bediend? Hoe zitten de fabrieksprocessen in elkaar? Wij helpen cursisten de kwaliteit van hun werk te verbeteren, hun veiligheidsbesef te vergroten en beter te begrijpen hoe een fabriek functioneert. Deze procesoperator opleiding maakt van uw operator een vakman die stevig in de schoenen staat.Een realistische procesoperator opleiding die het beste uit de cursist haalt

De Operator A opleiding (mbo-bbl niveau 2) bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Het werken en leren voor procesoperator is intensief en vraagt om inzet en verantwoordelijkheid van de cursisten; van start tot finish. Wij dagen mensen nu eenmaal graag uit het beste uit zichzelf te halen. Het programma van de Operator A bestaat uit een basisdeel dat voor iedereen hetzelfde is. In het profieldeel kan een keuze gemaakt worden tussen Procesoperator A en Mechanisch Operator A. De cursist kiest ook twee keuzedelen. Hiermee kan de opleiding een bedrijfs- of branche-specifiekere invulling krijgen. Docenten met veel praktijkervaring in deze vakgebieden verzorgen de lessen in onze procesoperator opleiding op een boeiende manier. Wij vinden het belangrijk dat theorie nieuwsgierig maakt en meteen goed toepasbaar is. Daarom staat in ons opleidingsmodel de theorie in dienst van de praktijk. Zo brengt uw medewerker met realistische opdrachten op de eigen werkplek, het geleerde sneller en makkelijker in de praktijk.

✔ Vaste startmomenten (september/februari) door het hele land ✔ Vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten ✔ lessen volgen samen met andere cursisten ✔ Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek ✔ Individuele voortgangsgesprekken ✔ Aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week) ✔ Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

✔ Starten op elk moment ✔ Persoonlijke les- en examenplanning ✔ Zelfstandig leren ✔ Wekelijkse docent beschikbaar op één van onze opleidingslocaties ✔ Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek ✔ Individuele voortgangsgesprekken ✔ Aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week) ✔ Toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

✔ Starten op elk moment ✔ Lesvorm en -planning aan te passen aan bedrijf ✔ Inhoud van de opleiding aan te passen aan bedrijf

Meer informatie over opleidingsvormen van onze operator opleidingen?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Het gewenste resultaat met de juiste opleidingsvorm

Onze Operator A opleiding is in heel Nederland te volgen, in verschillende opleidingsvormen. Bij iedere vorm krijgen cursisten intensieve studiebegeleiding van een eigen docent. Bijna al onze cursisten behalen in één keer hun diploma door deze extra aandacht in onze opleiding procestechniek!

Inhoud opleiding

In de opleiding Operator A zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:


✔ veiligheid en milieu ✔ proces- en productkennis ✔ procesvoorbereiding ✔ productkwaliteit ✔ procesopstart ✔ procesbediening en bewaking ✔ afronding en overdracht werkzaamheden ✔ kwaliteitsbeheersing ✔ onderhoud ✔ bewaking geautomatiseerde processen


In de opleiding Operator A kunnen ook twee keuzedelen worden gekozen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke branchemodules zoals levensmiddelentechnologie. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

De theorie bestaat uit ondersteunende vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, procestechniek, procesbeheersing, werktuigbouw, onderhoud en veiligheid, kwaliteit en milieu (vmk).

Starten met de Operator A opleiding?
Belangrijk om te weten:

✔ Starten is mogelijk zonder specifieke eisen aan de vooropleiding. ✔ Na een gesprek en een intredetoets bepalen we het instroomniveau. ✔ Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. ✔ Subsidieregeling Praktijkleren kan worden aangevraagd. ✔ Toetsing vindt plaats door kennistoetsen, praktijkopdrachten, reflectiegesprekken en proeven van bekwaamheid. ✔ Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands en Rekenen en te voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap. ✔ Met het diploma Operator A kan de cursist doorstromen naar de Operator B opleiding (mbo-bbl niveau 3).

loader