Technisch Leidinggevende

In de opleiding Technisch Leidinggevende leren (aankomend) leidinggevenden operationeel leidinggeven en halen een mbo-diploma op niveau 4. Door een combinatie van theoretische verdieping, interactieve workshops, discussie over praktijkcasussen en persoonlijke praktijkopdrachten wordt de deelnemer uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. De leergang is specifiek gericht op leidinggeven in de industrie, techniek of (productie)logistiek en geschikt voor mensen die beginnend leidinggevende zijn of die willen ontdekken of leidinggeven bij hen past.

De opleiding Technisch Leidinggevende bestaat uit verschillende onderdelen die ook apart te volgen zijn.

Klik op één van de titels voor informatie en startdata:

Deelopleidingen:
Leidinggeven
Projectmatig werken

Modules:
Operationeel Leidinggevende
Communiceren als Leidinggevende
Instrueren operationele medewerkers

Klassikaal:
5 september 2023 Hoogvliet
(één keer per twee weken les van 16:30 – 21:00 uur)
6 september 2023 Terneuzen
Incompany:
direct
Individueel:
direct starten in Terneuzen. Verplichte workshops op woensdag (één keer per twee weken).

Studiebelasting:
De studiebelasting voor deze cursus bedraagt 1600 uur en duurt 1 jaar.

Instroomeisen:
Instromen kan met een (technisch) MBO-diploma op niveau 3. Indien de kandidaat hier niet over beschikt, wordt een assessment afgenomen.
Kandidaten met een MBO-4 diploma die vrijstelling willen aanvragen kunnen dat direct na inschrijving al doen via technicom.nl/vrijstellingsaanvraag.

Erkende opleidingscode:
25161 (MBO-4)

Vrijstelling:
Kandidaten die de deelopleiding Leidinggeven en/of Projectmatig werken met goed gevolg hebben afgerond, kunnen voor deze onderdelen vrijstelling krijgen binnen de opleiding Technisch Leidinggevende.

Klassikaal: € 6.000,- (excl. BTW)
Individueel: € 6.385,- (excl. BTW), locatie Zeeland
Incompany: op offertebasis


In verband met BTW-vrijstelling factureren wij vanuit twee BV's.De opleiding Technisch Leidinggevende komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze bedraagt maximaal € 2.700,-- per schooljaar. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling praktijkleren

Meer informatie over deze opleiding?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Technisch Leidinggevende: dé managementopleiding voor de techniek en logistiek

Wat betekent leidinggeven in een proces- of productieomgeving? Welke rol spelen leidinggevenden in een ploegendienstomgeving? Hoe kan ik processen goed laten verlopen en wat heb ik nodig om deze te optimaliseren? Wat is het aandeel van mensen in onze processen en hoe motiveer ik hen om organisatiedoelstellingen te bereiken? De opleiding Technisch Leidinggevende geeft antwoord op deze en andere vragen over leidinggeven. Operationeel leidinggeven betekent inspireren, motiveren, stimuleren en ondersteunen, maar ook beleid kunnen toepassen in de praktijk. In de opleiding Technisch Leidinggevende worden deze managementvaardigheden ontwikkeld. Dat doen we door te starten met persoonlijke ontwikkeling, daarna te kijken naar het bevorderen van teamprestaties en vervolgens te werken aan organisatiedoelstellingen: meten, beheersen en verbeteren.
Beter leiderschap begint bij jezelf: het fundament van de opleiding Technisch Leidinggevende

In onze opleiding Technisch Leidinggevende leren (aankomend) leidinggevenden operationeel leidinggeven door een combinatie van theoretische verdieping, interactieve workshops, discussie over praktijkcasussen en persoonlijke praktijkopdrachten. De leergang is specifiek gericht op leidinggeven in de industrie, techniek of (productie)logistiek en geschikt voor mensen die beginnend leidinggevende zijn of die willen ontdekken of leidinggeven bij hen past. We besteden niet alleen veel aandacht aan leiderschapsvaardigheden, maar ook aan kwaliteitsmanagement, projectmatig werken en het analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen. De trainers die deze opleiding verzorgen, hebben ruime ervaring in een leidinggevende functie in de industrie – als plant manager bijvoorbeeld. Bovendien hebben zij uitgebreide kennis van managementtheorieën. Met prikkelende en herkenbare voorbeelden brengen zij de theorie naar de praktijk. Waardevol, interessant en prima toepasbaar in het dagelijks werk.

✔ Vaste startmomenten (september/februari) door het hele land ✔ Vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten ✔ Lessen volgen samen met andere cursisten ✔ Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek✔ Individuele voortgangsgesprekken✔ Begeleiding bij het maken van praktijkopdracht

✔ Hele jaar instromen in Terneuzen ✔ Vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten ✔ Om de week een verplichte workshop leidinggeven en communiceren ✔ De overige vakken zijn te volgen in ons Open Leren Centrum in Terneuzen ✔ Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek ✔ Individuele voortgangsgesprekken ✔ Begeleiding bij het maken van de projectopdrachten

✔ Starten op elk moment ✔ Lesvorm en -planning aan te passen aan bedrijf ✔ Inhoud van de opleiding aan te passen aan bedrijf

Meer informatie over opleidingsvormen van deze opleiding?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Het gewenste resultaat met de juiste opleidingsvorm

De opleiding Technisch Leidinggevende wordt verzorgd in Rotterdam en incompany door het hele land Bij iedere vorm krijgen cursisten intensieve studiebegeleiding van een eigen docent. Bijna al onze cursisten behalen in één keer hun diploma door deze extra aandacht in onze opleiding Technisch Leidinggevende!

Inhoud opleiding

In de opleiding Technisch Leidingegevende zijn de theorie en het ontwikkelen van praktische vaardigheden nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:


✔ persoonlijke leiderschapsvaardigheden en –stijlen ✔ communiceren en beïnvloeden ✔ presenteren en rapporteren ✔ plannen en organiseren van werkzaamheden ✔ projectmatig werken ✔ organisatie- en kwaliteitssystemen ✔ verbetermethodieken en optimalisatie✔ arbo, veiligheid en milieu


In de opleiding Technisch Leidinggevende kan ook een keuzedeel worden gekozen. Dit kan een verdiepende module zijn, maar ook module over verbetermethodieken of persoonlijke ontwikkeling. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

Starten met de Technisch Leidinggevende opleiding?
Belangrijk om te weten:

✔ Deze leergang is met name geschikt voor operators B en C of monteurs (niveau 3 of 4) die zich willen ontwikkelen tot leidinggevende. Bijvoorbeeld als wachtchef of teamleider. ✔ Starten is mogelijk met een (technisch) mbo-diploma op niveau 3. Indien de kandidaat hier niet over beschikt wordt er een assessment afgenomen. ✔ De opleiding bestaat uit zowel een theorie- als een praktijkdeel. ✔ Voor de praktijk is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. ✔ In een persoonlijk intakegesprek bespreken we of deze opleiding bij de ontwikkeling en ambities van de cursist past. ✔ De opleiding wordt afgerond met een projectopdracht en een eindgesprek. ✔ Om een volwaardig mbo-diploma te halen moet ook examen worden gedaan in de onderdelen Nederlands en Rekenen. ✔ De opleiding komt in aanmerking voor subsidie uit de Subsidie Regeling Praktijkleren.

loader