Logistiek Teamleider
(niveau 3)

In de opleiding Logistiek Teamleider zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. Onze Logistiek Teamleider opleiding is in heel Nederland te volgen, in verschillende opleidingsvormen. Bij iedere vorm krijgen cursisten intensieve studiebegeleiding van een eigen docent.

Startdata:  
Klassikaal: medio maart 2023 Elsloo
Lestijden: 10.00 - 14.00 of 15.00 - 19.00 uur (shiftconstructie)
Individueel: direct starten in Rotterdam, Heerenveen, Elsloo, Elst, Zaandam of Terneuzen
Incompany: direct
Duur: 2 jaar
Erkende opleidingscode: 25372
Individueel: € 5.250,- (excl. BTW)
Incompany: op offertebasis

Subsidie: De opleiding Logistiek teamleider (niveau 3) komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze bedraagt maximaal € 2.700,-- per jaar. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling praktijkleren

Meer informatie over opleidingsvormen van onze opleidingen of andere vragen? Neem contact met ons op

Logistiek teamleider: optimaal inzetten van mensen, materieel en middelen

Hoe zetten we personeel, materieel en middelen optimaal in, om zo de goederenstroom efficiënt te laten verlopen? De Technicom opleiding Logistiek Teamleider maakt mensen bewust van het belang van een goede teambezetting en de ontwikkeling van medewerkers, maar ook van het belang van slim inzetten, onderhouden, vervangen en aanschaffen van materieel. Cursisten leren dat het als logistiek teamleider vooral gaat om de balans tussen het begeleiden van logistiek medewerkers en het coördineren van werkzaamheden als ontvangst, opslag, verzamelen en verzendklaar maken van goederen. Daarnaast gaat het in de opleiding Logistiek Teamleider om het goed kunnen voeren van gesprekken met alle betrokkenen in de organisatie. Deze logistieke opleiding maakt van mensen coördinerende teamleiders die het logistieke proces overzien en die de verantwoordelijkheid nemen voor mensen, middelen en werkzaamheden.

Een logistiek teamleider die leert goederenstromen optimaal te laten verlopen

In onze opleiding Logistiek Teamleider (mbo-bbl niveau 3) is het dagelijks werk van de cursist de basis. Op de eigen werkplek maakt de (aankomend) logistiek teamleider diverse functieopdrachten. Leren werkt nu eenmaal het beste door het gewoon te doen. Dat is onze filosofie. Naast praktijkopdrachten zorgen theorielessen voor de nodige achtergrondinformatie en verdieping. Om het diploma te behalen wordt de theorie met kennisvragen getoetst. De praktijk examineren we met observaties en assessments op de werkplek. Onze logistieke opleidingen worden verzorgd door docenten met ruime praktijkervaring in het logistieke vakgebied. Zij belgeleiden de cursisten zowel op hun werkplek als in de online leeromgeving en werken met lesmateriaal dat wij in eigen beheer hebben ontwikkeld. Met de opleiding Logistiek Teamleider vergroot uw medewerker zijn of haar logistieke inzicht en wordt er hard gewerkt aan ontwikkeling van persoonlijke en communicatieve vaardigheden: essentieel om binnen het logistieke proces de balans tussen mensen, middelen en werkzaamheden te bewaren.

✔ Vaste startmomenten (september/februari) door het hele land ✔ Vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten ✔ lessen volgen samen met andere cursisten ✔ Individuele praktijkbegeleiding op de werkplek ✔ Individuele voortgangsgesprekken ✔ Aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week) ✔ Toegang tot online leeromgeving

✔ meerdere medewerkers starten in overleg met de opleiding ✔ voordelig opleiden, vanaf een groep met zes medewerkers ✔ inhoud en opdrachten aangepast aan de processen in uw bedrijf

Meer informatie over opleidingsvormen van onze opleidingen? Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.

Logistiek medewerker uitgelicht

Vanaf 1 augustus 2016 kent elke mbo-opleiding verplichte keuzedelen. De keuzedelen zijn bedoeld voor verdere verdieping of verbreding. Voor de opleiding logistiek teamleider biedt Technicom verschillende keuzedelen aan, zoals:

✔ Lean en verbetermethodieken ✔ Productielogistiek ✔ Veiligheid & Arbo ✔ Food (levensmiddelen) ✔ Logistieke automatisering ✔ Supplychain management ✔ Innovatie en logistiek

Inhoud opleiding

Logistiek medewerker uitgelicht

Vanaf 1 augustus 2016 kent elke mbo-opleiding verplichte keuzedelen. De keuzedelen zijn bedoeld voor verdere verdieping of verbreding. Voor de opleiding logistiek medewerker biedt Technicom verschillende keuzedelen aan, zoals:


✔ Lean en verbetermethodieken ✔ Productielogistiek ✔ Veiligheid & Arbo ✔ Food (levensmiddelen)

Starten met de opleiding Logistiek teamleider?
Belangrijk om te weten:

✔ Starten is mogelijk zonder specifieke eisen aan de vooropleiding. ✔ Na een gesprek en een intredetoets bepalen we het instroomniveau. ✔ Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. ✔ De Subsidieregeling Praktijkleren (maximaal € 2.700,-- per jaar) is van toepassing. ✔ Toetsing vindt plaats door kennistoetsen, praktijkopdrachten, observaties op de werkplek en assessments. ✔ Het diploma Logistiek Medewerker (niveau 2) geeft recht op vrijstelling voor een deel van de opleiding. ✔ Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands en Rekenen en te voldoen aan de eisen voor Loopbaan & Burgerschap.

loader