operator c

-->

Duur opleiding: 2 jaar
Diploma/certificaat: MBO-4 diploma
CREBO-nummer: 25303
Lesvormen: klassikaal, individueel, incompany
Locaties en lestijden:  
 • Rotterdam (Hoogvliet)
4 september 2018 van 9:00 – 14:00 of van 16:00 – 21:00 uur
Aanmelden: Klassikale trajecten starten op een vaste datum, individuele Leertrajecten en incompany opleidingen kunnen op elk moment starten.

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Het gewenste resultaat met de juiste opleidingsvorm

Onze Operator C opleiding is in heel Nederland te volgen, in verschillende opleidingsvormen. Bij iedere vorm krijgen cursisten intensieve studiebegeleiding van een eigen docent. Bijna al onze cursisten behalen in één keer hun diploma door deze extra aandacht in onze opleiding procestechniek!

Klassikaal

 • vaste startmomenten (september/februari) door het hele land
 • vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten
 • lessen volgen samen met andere cursisten
 • individuele praktijkbegeleiding op de werkplek
 • intensieve scriptiebegeleiding
 • individuele voortgangsgesprekken
 • aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week)
 • toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

Individueel

 • starten op elk moment
 • persoonlijke les- en examenplanning
 • zelfstandig leren
 • wekelijkse docent beschikbaar op één van onze opleidingslocaties
 • individuele praktijkbegeleiding op de werkplek
 • intensieve scriptiebegeleiding
 • individuele voortgangsgesprekken
 • aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week)
 • toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

Incompany

 • starten op elk moment
 • lesvorm en -planning aan te passen aan bedrijf
 • inhoud van de opleiding aan te passen aan bedrijf

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Procesoperator C: een volwaardig gesprekspartner die verbetervoorstellen doet

Minder ervaren collega-operators begeleiden, kritisch kijken naar werkprocessen en zinvolle verbetervoorstellen doen; dat zijn belangrijke verantwoordelijkheden van de operator C. Met de Technicom procesoperator C opleiding vergroot uw medewerker zijn of haar kennis en inzicht in procestechniek en productieprocessen. Daarnaast verdiept de cursist zich specifiek in een zelf gekozen richting, zoals logistiek, milieu, energie, optimalisatiemethoden, veiligheid of optimalisatie van teamprestaties. Een operator procestechniek die onze opleiding Operator C heeft gevolgd, weet hoe een goede balans bewaard kan worden tussen economische belangen, veiligheid en milieubewustzijn in het productieproces. Hij of zij kan risico’s en belangen tegen elkaar afwegen en durft beslissingen te nemen: een serieuze gesprekspartner die signaleert, analyseert en initiatief neemt.

Een procesoperator C opleiding waarin mensen zich ontwikkelen tot taakvolwassen operators

De Technicom opleiding Operator C (mbo-bbl niveau 4) is een tweejarig diepgaand vervolg op de opleiding Operator B. Naast verdieping in de algemene vakken uit de Operator B opleiding, verdiept de cursist zich in het eigen vakgebied door het volgen van een keuzevak. Docenten met relevante praktijkervaring verzorgen de lessen, met door Technicom zelf ontwikkeld lesmateriaal. Dat houdt onze opleiding Operator C realistisch, functioneel en actueel. Het opleidingsprogramma vraagt om een flinke dosis inzet van de cursisten. Zo staat het tweede leerjaar in het teken van het doen van onderzoek en het schrijven van een scriptie. Daar helpen wij onze cursisten graag bij. Bijvoorbeeld door vaardigheden te ontwikkelen als analyseren, presenteren, gespreksvoering en schrijven, in workshops die een onderdeel zijn van het programma. Deze vaardigheden komen niet alleen van pas tijdens de opleiding, maar ook in het dagelijks werk. Zo ontwikkelt uw medewerker zich met recht tot een taakvolwassen operator.

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Inhoud opleiding Operator C

In de opleiding Operator C zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:

 • beheersen van het productieproces
 • meewerken aan procesverbeteringen
 • plannen en begeleiden
 • uitvoeren van een onderzoeksopdracht

In de opleiding Operator C kunnen ook drie keuzedelen worden gekozen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke branchemodules zoals levensmiddelentechnologie. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

De theorie bestaat uit ondersteunende vakken zoals wiskunde, statistiek, natuurkunde, scheikunde, procestechniek en procesbeheersing. 

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Klassikaal: € 6.695,--
Individueel: € 6.460,--
Subsidie:

De opleiding Operator C komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren.

Deze bedraagt maximaal € 2.700,-- per jaar. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling praktijkleren.

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Starten met de Operator C opleiding? Belangrijk om te weten:

Starten is alleen mogelijk met een volwaardig diploma Operator B of aantoonbaar Operator B niveau.
Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf.
Subsidieregeling Praktijkleren is van toepassing.
Het doen van onderzoek en het schrijven van een eindscriptie (onder intensieve begeleiding) staat centraal in het tweede opleidingsjaar.
Toetsing vindt plaats door kennistoetsen, praktijkopdrachten, observaties op de werkplek en beoordeling van de eindscriptie.
Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands en Rekenen en te voldoen aan de eisen voor Loopbaan & Burgerschap.
Met het diploma Operator C kan de cursist instromen in opleidingen als Operator D (hbo), Operations Management of Middelbaar Veiligheidskundige.

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Direct doen

 
010 - 231 37 33
(ma t/m vrij tussen 08:30 en 17:00 uur)

Waarom Technicom?

Een diploma van Technicom staat garant voor kwaliteit
Intensieve en persoonlijke begeleiding door betrokken docenten en begeleiders
Les- en leervormen worden afgestemd op de eigen situatie
Opleidingen zijn ook modulair of functiegericht in te vullen
Extra online ondersteuning en begeleiding voor elke cursist
Profiteren van 30 jaar kennis en ervaring met opleiden in de techniek en logistiek

Gratis magazine

“Ik ben blij dat ik heb gekozen voor Technicom.”

"Technicom kan dus voor een ieder die een cursus wil volgen de lesmethoden aanbieden tot het opleiden en ontwikkelen van medewerkers en teams in élke organisatie en ervoor zorg dragen dat hierdoor een organisatie kan groeien, up-to-date blijft doordat de lesstof/lesmethoden gegeven worden met de laatste ontwikkelingen op de diverse leergebieden."

Erwin Mathiesen - Cursist - Operator B

Klanten van Technicom

Ga naar boven