operator a
Duur opleiding: 2 jaar
Diploma/certificaat: MBO-2 diploma
Varianten: Procesoperator A en Mechanisch Operator A
CREBO-nummer: 25337
Lesvormen: klassikaal, individueel, incompany
Locaties en lestijden:  
 • Rotterdam (Hoogvliet)
6 september 2018 van 9:00 – 14:00 of van 16:00 – 21:00 uur
Aanmelden: Klassikale trajecten starten op een vaste datum, individuele Leertrajecten en incompany opleidingen kunnen op elk moment starten.

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Het gewenste resultaat met de juiste opleidingsvorm

Onze Operator A opleiding is in heel Nederland te volgen, in verschillende opleidingsvormen. Bij iedere vorm krijgen cursisten intensieve studiebegeleiding van een eigen docent. Bijna al onze cursisten behalen in één keer hun diploma door deze extra aandacht in onze opleiding procestechniek!

Klassikaal

 • vaste startmomenten (september/februari) door het hele land
 • vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten
 • lessen volgen samen met andere cursisten
 • individuele praktijkbegeleiding op de werkplek
 • individuele voortgangsgesprekken
 • aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week)
 • toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

Individueel

 • starten op elk moment
 • persoonlijke les- en examenplanning
 • zelfstandig leren
 • wekelijkse docent beschikbaar op één van onze opleidingslocaties
 • individuele praktijkbegeleiding op de werkplek
 • individuele voortgangsgesprekken
 • aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week)
 • toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

Incompany

 • starten op elk moment
 • lesvorm en -planning aan te passen aan bedrijf
 • inhoud van de opleiding aan te passen aan bedrijf

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Operator A - Een vakman die stevig in zijn schoenen staat

Zorgen dat het productieproces foutloos verloopt: dat is de belangrijkste verantwoordelijkheid van een operator. In onze Operator A opleiding leert uw medewerker wat dit betekent voor het eigen functioneren. Hoe kan hij of zij adequaat ingrijpen en bijsturen als iets dreigt mis te gaan? Hoe wordt apparatuur in de controlekamer en bij technische installaties op een accurate manier bediend? Hoe zitten de fabrieksprocessen in elkaar? Wij helpen cursisten de kwaliteit van hun werk te verbeteren, hun veiligheidsbesef te vergroten en beter te begrijpen hoe een fabriek functioneert. Deze procesoperator opleiding maakt van uw operator een vakman die stevig in de schoenen staat.

Een realistische procesoperator opleiding die het beste uit de cursist haalt

De Operator A opleiding (mbo-bbl niveau 2) bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Het werken en leren voor procesoperator is intensief en vraagt om inzet en verantwoordelijkheid van de cursisten; van start tot finish. Wij dagen mensen nu eenmaal graag uit het beste uit zichzelf te halen. Om het programma goed te laten aansluiten op de praktijk, is er keuze uit vier richtingen: procesoperator, productieoperator, logistiek procesoperator en levensmiddelenoperator. Docenten met veel praktijkervaring in deze vakgebieden verzorgen de lessen in onze procesoperator opleiding op een boeiende manier. Wij vinden het belangrijk dat theorie nieuwsgierig maakt en meteen goed toepasbaar is. Daarom staat in ons opleidingsmodel de theorie in dienst van de praktijk en ontwikkelen wij al het cursusmateriaal in eigen beheer. Zo brengt uw medewerker met realistische opdrachten op de eigen werkplek, het geleerde sneller en makkelijker in de praktijk.

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Inhoud opleiding Operator A

In de opleiding Operator A zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:

 • veiligheid en milieu
 • proces- en productkennis
 • procesvoorbereiding
 • productkwaliteit
 • procesopstart
 • procesbediening en bewaking
 • afronding en overdracht werkzaamheden
 • kwaliteitsbeheersing
 • onderhoud
 • bewaking geautomatiseerde processen

 In de opleiding Operator A kunnen ook twee keuzedelen worden gekozen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke branchemodules zoals levensmiddelentechnologie. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

De theorie bestaat uit ondersteunende vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, procestechniek, procesbeheersing, werktuigbouw, onderhoud en veiligheid, kwaliteit en milieu (vmk). 

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Klassikaal: € 5.850,--
Individueel: € 5.475,--
Subsidie:

De opleiding Operator A komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren.

Deze bedraagt maximaal € 2.700,-- per jaar. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling praktijkleren.

 

Direct aanmelden    Vrijblijvend studieadvies    

Starten met de Operator A opleiding? Belangrijk om te weten:

Starten is mogelijk zonder specifieke eisen aan de vooropleiding.
Na een gesprek en een intredetoets bepalen we het instroomniveau.
Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf.
Subsidieregeling Praktijkleren is van toepassing.
Toetsing vindt plaats door kennistoetsen, praktijkopdrachten, observaties op de werkplek en proeven van bekwaamheid.
Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands en Rekenen en te voldoen aan de eisen voor Loopbaan & Burgerschap.
Met het diploma Operator A kan de cursist doorstromen naar de Operator B opleiding (mbo-bbl niveau 3).

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Direct doen

 
010 - 231 37 33
(ma t/m vrij tussen 08:30 en 17:00 uur)

Waarom Technicom?

Een diploma van Technicom staat garant voor kwaliteit
Intensieve en persoonlijke begeleiding door betrokken docenten en begeleiders
Les- en leervormen worden afgestemd op de eigen situatie
Opleidingen zijn ook modulair of functiegericht in te vullen
Extra online ondersteuning en begeleiding voor elke cursist
Profiteren van 30 jaar kennis en ervaring met opleiden in de techniek en logistiek

Gratis magazine

“Ik ben blij dat ik heb gekozen voor Technicom.”

"Technicom kan dus voor een ieder die een cursus wil volgen de lesmethoden aanbieden tot het opleiden en ontwikkelen van medewerkers en teams in élke organisatie en ervoor zorg dragen dat hierdoor een organisatie kan groeien, up-to-date blijft doordat de lesstof/lesmethoden gegeven worden met de laatste ontwikkelingen op de diverse leergebieden."

Erwin Mathiesen - Cursist - Operator B

Klanten van Technicom

Ga naar boven