Algemene voorwaarden

Technicom is lid van de NRTO, de branche organisatie voor training en opleiding. Technicom onderschrijft de gedragscode en de algemene voorwaarden van de NRTO. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de NRTO: Gedragscode


De Algemene Leveringsvoorwaarden voor bedrijven en andere organisaties kunt u hier vinden (Download PDF)

Voor consumenten hanteren wij de Algemene voorwaarden die door de NRTO en de Consumentenbond zijn opgesteld. (Download PDF).

 

Privacyverklaring

Technicom verwerkt voor zijn dienstverlening en werving & selectie gegevens van zijn klanten, cursisten, sollicitanten en freelancers. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of CV. Technicom gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld cursisten per e-mail, telefonisch of per post te informeren over de opleidingen en relevante nieuwsberichten. Technicom vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Technicom gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. Technicom geeft de verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij: dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor Technicom om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. Technicom sluit niet uit dat zijn dienstverlening in de toekomst verandert. Dan zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Technicom bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de overheid. In dat geval bewaart Technicom de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

 

Inzage, wijzigen, verwijdering, klachten over persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door Technicom BV. Voor vragen over het privacybeleid van Technicom, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met Technicom opnemen. Stuur een brief naar Technicom, t.a.v. Adresbeheer, Koddeweg 41, 3194 DH Hoogvliet of een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Beveiliging en aansprakelijkheid

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft Technicom beveiligingsmaatregelen getroffen zoals twee factor verificatie en een beveiligde website. Technicom aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet op (onbewust) lekken van data.

 

Cookiebeleid

Bij het gebruik van deze website kunnen Technicom of derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald websitegebruik wordt uw browser herkend. De informatie die onder andere met behulp van cookies, wordt verzameld, kan worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. De gegevens omtrent uw gebruik van deze website deelt Technicom niet met derden.

 

Verwijderen van cookies

In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers/tablets/telefoons en/of browsers, dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

 

Wijziging van deze verklaringen

Technicom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookieverklaring. Elke aanpassing zal Technicom op deze pagina publiceren. Laatst aangepast op 20 mei 2018.

Privacyverklaring met betrekking tot beeldmateriaal

De AVG bevat strenge regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een bepaald persoon. Ook foto’s en video’s zijn dus persoonsgegevens. Dit zijn zelfs bijzondere persoonsgegevens. Wij gaan als opleider daarom zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. We plaatsen geen beeldmateriaal waarvan onze cursisten schade kunnen ondervinden. En we plaatsen bij foto’s en video’s in beginsel geen namen van onze cursisten.

Toestemming

Voor het gebruik van beeldmateriaal van onze cursisten, hebben wij als opleider toestemming nodig. Deze toestemming moet vooraf zijn verkregen. Als de cursist jonger is dan 16 jaar, moeten de ouders of wettelijk vertegenwoordigers die toestemming geven. Als de cursist 16 jaar of ouder is, moet hij/zij zelf toestemming geven. Zonder deze toestemming mogen wij foto’s en video’s van cursisten niet gebruiken.

Bij het vragen van toestemming zijn steeds drie criteria van belang:
1. De toestemming is in vrijheid gegeven. Dit betekent dat een cursist of zijn ouders/wettelijk vertegenwoordigers toestemming altijd mogen weigeren, zonder dat zij hoeven te vrezen dat zij daardoor benadeeld zullen worden.

2. De toestemming is ondubbelzinnig. Cursisten of ouders/wettelijk vertegenwoordigers moeten expliciet kunnen aangeven waar ze wel of geen toestemming voor verlenen, en de opleider moet dit achteraf altijd kunnen aantonen.

3. De toestemming is specifiek. Het moet duidelijk zijn waar toestemming voor gegeven wordt en met welk doel. Bijvoorbeeld gebruik in My College.  

Hoe gaat Technicom* om met beeldmateriaal?

1. Wij vragen vooraf uitdrukkelijk om toestemming.
De toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal vragen wij vooraf aan onze cursist of zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Dit doen wij in een apart formulier genaamd “Toestemmingsverklaring voor gebruik beeldmateriaal”.

2. Wij vragen specifiek om toestemming.
Cursisten of zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers moeten weten waar ze toestemming voor geven als wij als opleider het beeldmateriaal gebruiken. Het is niet voldoende als wij vragen om algemene toestemming (‘ja, ik geef Technicom toestemming om foto’s of video’s te gebruiken’). De toestemming moet juist specifiek zijn en wordt op het aparte formulier “Toestemmingsverklaring voor gebruik beeldmateriaal” vermeld. Bijvoorbeeld:

Beeldmateriaal mag door Technicom gebruikt worden Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen
Als video-opname in MyCollege Online lessen kunnen worden opgenomen. Dit zegt onze docent vooraf. Cursisten kunnen deze les achteraf rustig bekijken om bijvoorbeeld berekeningen stap voor stap door te nemen.
Op sociale media Verspreiden van informatie over interne en externe activiteiten. Het beeldmateriaal geeft onder andere een indruk van de leeromgevingen in de praktijk. Zo nu en dan plaatsen we een foto bij de start van een opleiding op sociale media. Tevens tonen wij, met trots, geslaagde cursisten met hun diploma.


3. Wij publiceren niet zonder toestemming.
Als de cursist of zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers (indien onze cursist jonger is dan 16 jaar) geen toestemming hebben gegeven voor gebruik van beeldmateriaal, dan mag het beeldmateriaal niet worden gepubliceerd.

Extra toelichting

Toestemming moet specifiek zijn
In het toestemmingsformulier is apart toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De Algemene Verordening Gegevensbescherming eist dat een betrokkene een goed geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is. Het vragen van algemene toestemming ‘voor gebruik van beeldmateriaal door de opleider’ is dat zeker niet. Wij mogen dus niet vragen: ‘als u niet wilt dat we foto’s van u gebruiken, kunt u dat kenbaar maken’.

Verspreiding beeldmateriaal
Als er beeldmateriaal in My College door cursisten gekopieerd wordt en vervolgens gedeeld via sociale media of op een andere wijze, is dat niet meer de verantwoordelijkheid van ons als opleider. Technicom zal een onderzoek instellen en indien noodzakelijk passende sancties geven. Tevens zal Technicom de procedure meldplicht datalek opstarten.

Toestemming geven door één of twee ouders
Als een cursist jonger is dan 16 jaar, beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat Technicom mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder/wettelijk vertegenwoordiger. Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij het ondertekenen van de toestemmingsverklaring, mag Technicom dus vertrouwen op de toestemming als één ouder/wettelijk vertegenwoordiger die geeft. Alleen als Technicom weet of redelijkerwijs dient te beseffen dat de andere ouder/wettelijk vertegenwoordiger (die niet getekend heeft) tegen de toestemming is, mag Technicom niet uitgaan van die ene ondertekening. Dan moet Technicom van beide ouders/wettelijk vertegenwoordigers toestemming hebben. Vooral bij gescheiden ouders kan het verstandig zijn om de toestemming van beide ouders te vragen. Voor het intrekken van toestemming is de mededeling van één ouder ook voldoende. Bij twijfel is het beter om te vertrouwen op twee handtekeningen, of om het beeldmateriaal dan maar niet te gebruiken.

_______________________________________
* Met Technicom worden ook al haar dochter- en zustermaatschappijen bedoeld.

loader