Vrijstellingen

Als je een mbo-opleiding volgt of gaat volgen bij Technicom kan het zijn dat je bepaalde onderdelen uit die opleiding al eerder aantoonbaar hebt afgerond. Je kan dan een vrijstelling aanvragen. Dit kan vanaf het moment dat je je hebt ingeschreven voor een opleiding, dus al vóór de eerste lesdag.

NB: het aanvragen van een vrijstelling betekent niet dat je die automatisch krijgt toegekend. De examencommissie van Technicom beslist of de vrijstelling al dan niet wordt gegeven.

Voor het aanvragen van een vrijstelling volg je de stappen zoals die beschreven staan in onderstaande instructie.


Instructie


In de instructie wordt verwezen naar een formulier dat je moet invullen. Klik hieronder om het formulier te downloaden, vul vervolgens de betreffende gegevens in en sla het bestand dan op.


Formulier


Het ingevulde formulier en alle bewijsstukken (zie instructie) kan je hieronder indienen.


Vrijstelling aanvragen

Voer een geldig emailadres in

Voeg de nodige documenten toe

loader