Visie op opleiden van Technicom

Door Nicole van de Graaf – Directeur Technicom Opleidingen

Onze doelgroep bestaat uit volwassen cursisten die de opleiding naast hun werk, vaak in ploegendienst, volgen. Om de opleidingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de situatie van deze cursisten gelden voor elke opleiding een aantal uitgangspunten.

Maatwerk voor persoonlijke ontwikkeling

We sluiten aan bij het niveau en de voorkennis van de cursisten door een intredetoets af te nemen. We sluiten aan bij de levensfase en generatie van de cursisten door ze eigen verantwoordelijkheid te geven en door ervaren docenten in te zetten met kennis van de beroepspraktijk. Het is mogelijk het tempo te verlagen en verhogen, maar wel in overleg. Voor zeer ervaren operators zonder aantoonbare kwalificatie zijn er vrijstellingsonderzoeken mogelijk.

Aansluiten bij de doelgroep

Alle leerstijlen komen aan bod

In de opleiding is ruime mogelijkheid om aandacht te besteden aan het leren van achtergronden bij de theorie, het oefenen in de praktijk, het verbinden van de theorie met de praktijk en het leren van anderen. Hierdoor kunnen de cursisten zich op verschillende manieren de lesstof eigen maken.

Samen leren

Over het leren van volwassenen is veel geschreven. Duidelijk is dat cursisten vooral veel van elkaar kunnen leren omdat ze zich elkaar moeilijkheden kunnen voorstellen en dezelfde taal spreken. Daarnaast maakt het dat het leren als meer ontspannen en minder formeel beleefd wordt. In de lessen zoeken we altijd naar mogelijkheden voor samenwerkend leren.

Leren van relevante vaardigheden

Naast samenwerkend leren zijn er nog andere competenties die voor cursisten in hun hele carrière van belang zijn. Denk daarbij aan e-skills, netwerkvaardigheden en zelfreflectie. Deze competenties ontwikkelen we door de opdrachten in de opleidingen.

Beperkte belasting, substantieel verschil

We bieden een programma op maat en proberen zo min mogelijk ballast voor de cursisten op te werpen, bijvoorbeeld door geen uren in te roosteren die niet nodig zijn voor het behalen van het diploma (als cursisten in de diagnostische toets al het gevraagde niveau voor Nederlands hebben geven we geen lessen).

Vakvolwassen medewerkers, life skills

We leiden graag op tot een erkende kwalificatie. Dit geeft de cursisten een betere positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast willen we ook graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de cursisten als vakvolwassen medewerkers. Natuurlijk is het van belang dat cursisten kennis en vaardigheden opdoen die ze in hun functioneren ondersteunen. Docenten van Technicom besteden in de opleidingen in de opleidingen ook aandacht aan competenties als initiatief nemen, organisatiesensitiviteit, samenwerken met eigen collega’s en andere afdelingen zoals dat van ervaren werknemers in de bedrijven verwacht wordt.

loader