STAP-subsidie ter waarde van € 1000,- per jaar

mystart

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding.


De STAP-Subsidie staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en wil ervoor zorgen dat burgers hun kansen vergroten om hun baan te behouden of om een nieuwe baan te vinden. Het STAP-budget is bedoeld voor werkenden én werkzoekenden, van 18 jaar en ouder, die nog geen AOW ontvangen.

Het aanvraagproces van de subsidie wordt uitgevoerd door het UWV, uitgebreide informatie is ook te vinden op de website van het UWV.

Hoe werkt het?


Schrijf je in voor een opleiding bij Technicom via de inschrijfpagina en vink aan dat je STAP-subsidie wil aanvragen.


Wij sturen je een STAP-aanmeldbewijs wat je nodig hebt bij de aanvraag.


Jij vraagt op de site van UWV de STAP-subsidie aan wanneer het tijdvak geopend is. Bekijk hier wanneer het volgende tijdvak geopend wordt.


Nadat wij van het UWV goedkeuring voor de subsidie hebben ontvangen, brengen we het subsidiebedrag in mindering op de factuur.


Jij start met je opleiding op de eerste lesdag van een klassikale opleiding of op een afgsproken datum in geval van individueel leren.


Na afronding van je opleiding wordt de subsidie definitief als je aan de subsidieverplichtingen hebt voldaan.

Wat zijn de voorwaarden?

Belangrijk om op te letten en je goed voor te bereiden op je aanvraag.

✔ STAP-subsidie aanvragen kan in tijdvakken die door de overheid worden vastgesteld. Iedere 2 maanden is er een nieuw tijdvak open. Voor de exacte openingsdatum en tijd van de tijdvakken kun je kijken op de website van STAP UWV. ✔ Je kunt alleen STAP-subsidie aanvragen voor een opleiding of training die nog moet gaan starten. De startdatum moet liggen tussen 4 weken en 3 maanden nà de aanvraagdatum van de subsidie. ✔ De STAP-subsidie kan alleen aangevraagd worden voor opleidingen en trainingen die in het STAP-scholingsregister staan. ✔ Voor opleidingen die meer dan € 1000,-- kosten, betaal je het gedeelte boven die € 1000,-- zelf. ✔ Het toegekende subsidiebedrag is pas definitief nadat je hebt voldaan aan de scholingsverplichtingen. ✔ Er is per tijdvak een beperkt budget beschikbaar voor STAP-budget. Als het bedrag voor de betreffende aanvraagperiode op is, kun je voor dat tijdvak geen budget meer ontvangen. Je kunt het dan in het volgende tijdvak nogmaals proberen. ✔ Gezien het beperkte budget en de grote vraag ernaar, is het verstandig om direct op het tijdtip dat het tijdvak opent, klaar te zitten om de aanvraag in te dienen. ✔ Je kunt proberen vooraf alvast inloggen op het UWV-portaal (dat moet met DigiD) en je aanvraag klaar zetten. Je kun dan de aanvraag bij opening van het tijdvak direct indienen. ✔ Mocht het onverhoopt voorkomen dat de subsidie niet aan je toegekend wordt, dan worden de volledige opleidingskosten aan je gefactureerd.

loader