KLM Werkvergunningen

Bij KLM wordt een procedure werkvergunningen gehanteerd. De procedure is van toepassing op alle werkzaamheden die geen onderdeel zijn van het reguliere KLM bedrijfsproces.

Eenieder die niet reguliere werkzaamheden uitvoert op locatie bij KLM dient bekend te zijn met de procedure werkvergunningen. De procedure geldt zowel voor derde partijen als voor eigen medewerkers die werkzaamheden moeten uitvoeren die niet tot de reguliere werkzaamheden behoren.


E-learning direct starten
   
Expert training op aanvraag
Duur: 4 uur
   
E-learning: Basis € 50,-- (excl. BTW)
Operationeel Vrijgever € 50,-- (excl. BTW)
Expert training: € 105,-- (excl. BTW)
   

Heeft u vragen over de verschillende trainingen KLM Werkvergunning?

KLM Werkvergunningen Basis e-learning

De e-learning KLM Werkvergunningen Basis is bedoeld om te leren wat de procedure werkvergunningen inhoudt. Deze e-learning is van toepassing op alle betrokkenen die te maken hebben met de procedure. Dit geldt zowel voor eigen medewerkers als voor derden.

Deze e-learning wordt afgesloten met een toets. De cursist ontvangt een certificaat wanneer de toets met een voldoende wordt afgerond.

KLM Werkvergunningen Expert training

De training KLM Werkvergunningen Expert is een klassikale training die een vervolg is op de basis e-learning. Deze training is bedoeld voor een aantal rollen die terugkomen in de procedure werkvergunningen. Personen die moeten deelnemen aan deze training worden hierover geïnformeerd. Klik op onderstaande knop om in te schrijven voor een van de geplande trainingsdata.

Om te mogen deelnemen aan de training KLM Werkvergunningen Expert moet het certificaat voor de e-learning KLM Werkvergunningen Basis behaald zijn.

KLM Werkvergunningen Operationeel Vrijgever e-learning

De e-learning KLM Werkvergunningen Operationeel Vrijgever is bedoeld voor medeondertekenaars die een leidinggevende rol hebben in het operationele proces. Het gaat hierbij om leidinggevenden die bij sommige niet-reguliere werkzaamheden medeondertekenen voor vrijgave van de werkvergunning. Personen die moeten deelnemen aan deze e-learning worden hierover geïnformeerd. Klik op onderstaande knop om in te schrijven.

Om te mogen deelnemen aan de e-learning KLM Werkvergunningen Operationeel Vrijgever moet het certificaat voor de e-learning KLM Werkvergunningen Basis behaald zijn.

 

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod in de training:

✔ Doel van de werkvergunning ✔ Rollen binnen de procedure van werkvergunningen ✔ Beheersen van risico’s ✔ Veel voorkomende risico’s ✔ Symbool herkenning ✔ Afwijkingen ✔ Calamiteiten ✔ Houding en gedrag

De training KLM Werkvergunningen volgen?
Belangrijk om te weten:

✔ Alle genoemde trainingen zijn van toepassing op de procedure werkvergunningen bij KLM ✔ Naast de werkvergunning van KLM is er voor werkzaamheden op het terrein van Schiphol ook een werkvergunning van Schiphol nodig. Hiervoor geldt een separate procedure. ✔ De inhoud van de trainingen is bestemd voor eigen personeel en derden

loader