Basis cursus ATEX

ATEX is een richtlijn voor explosiegevaar. Explosieve atmosferen ontstaan door brandbare gassen, nevel, damp of stof. Als er een ontsteking is en voldoende zuurstof kan dit tot een explosie leiden. Op veel plekken is dit risico aanwezig. Dit zijn risico’s die niet onderschat mogen worden. Om op een veilige wijze werkzaamheden uit te kunnen voeren in een omgeving met risico’s is basiskennis van explosieveiligheid onmisbaar.

Opleidingsinformatie:  
Duur: 1 dag
Opleidingsvorm: incompany
Kosten: op offertebasis (maximaal 12 deelnemers)

Basis cursus ATEX: risico’s herkennen en beheersen

De basis cursus ATEX is voor iedereen bedoeld die in een omgeving werkzaam is waar explosiegevaarlijke gebieden zijn (ATEX-zones). In de ATEX cursus wordt ingegaan op de verschillende zones waarin een explosiegevaarlijkgebied verdeeld kan zijn. Werkgevers moeten zo veel mogelijk voorkomen dat er een explosieve atmosfeer kan ontstaan. In de ATEX cursus leren de deelnemers om de gevaren en risico’s te herkennen en om beheersmaatregelen te nemen die moeten leiden tot het beperken of elimineren van deze risico’s. De cursus ATEX heeft een actieve opzet en maakt gebruik van veel praktijkvoorbeelden. Hierdoor krijgen de deelnemers inzicht in de gevaren op de eigen werkplek, de gebruikte arbeidsmiddelen, de omgeving, gebruikte grond- en hulpstoffen en de bouwkundige omstandigheden. Op deze wijze leren de deelnemers aan de ATEX cursus om in een vroeg stadium gebreken te constateren en de mogelijke gevolgen te voorkomen of te beperken. Het doel van de ATEX cursus is om de deelnemers het inzicht te geven in de risico’s zodat ze zelf goede inschattingen en afwegingen kunnen maken.

Meer informatie over opleidingsvormen van onze opleidingen of andere vragen? Neem contact op.

Wat leer je tijdens de ATEX cursus?

Tijdens de ATEX cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
✔ ATEX regelgeving: Veiligheidswetgeving, ATEX 95 en 137, NEN-EN-IEC 60079 en het explosieveiligheidsdocument ✔ Explosies en ontstekingsbronnen: soorten explosies, gas- en stofexplosies, mogelijke ontstekingsbronnen, elektrische ontstekingsbronnen, overige ontstekingsbronnen ✔ Indeling gevarenzones: Inleiding, gevarenbronnen, ventilatie, zone indeling, temperatuur en gasgroep ✔ Inleiding explosieveilig materiaal: algemeen, beschermingsmaatregelen, eisen en codering

Als de opleiding bij u in het bedrijf plaatsvindt, kan de cursus ATEX eenvoudig worden aangepast of uitgebreid met andere onderdelen.

Starten met de basiscursus ATEX?
Belangrijk om te weten:

✔ Er gelden geen specifieke voor-opleidingseisen om deel te nemen aan de opleiding. ✔ De ATEX cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. ✔ Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een Technicom-certificaat. ✔ De ATEX cursus kan worden aangepast of uitgebreid naar elke situatie.

loader