Productie Pro theorie - Meewerken in productie

Productie Pro is het theoriegedeelte van het mbo-certificaat 'Meewerken in productie'. Tijdens de deze opleiding doet de deelnemer de basis vakkennis op die onmisbaar is voor elke (aankomend) operator of productiemedewerker.

Doel van de opleiding

Tijdens het opleidingstraject wordt de vakkennis aangeleerd die noodzakelijk is voor (aankomend) operators om hun vak op een goede manier uit te oefenen. Er wordt geleerd hoe er veilig en schoon gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, veilig werken met machines en gereedschappen en op een juiste wijze verwerken van afval. Verder wordt er geleerd hoe processen verlopen en hoe uit grondstoffen producten worden gemaakt. Daarnaast leren de deelnemers hoe transport plaatsvindt in een productieomgeving, leren ze tekeningen en schema's lezen en ze hoe je machines kunt opstarten, kunt bedienen en hoe je processen kunt bewaken.

Startdata:
Deze opleiding is individueel te volgen en kan op ieder moment gestart worden.

Locaties:
De opleiding wordt online of in het bedrijf verzorgd. De eindtoets kan worden gemaakt op onze locaties in Rotterdam, Terneuzen, Heerenveen, Zaandam en Elsloo.

Studiebelasting:
De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 180 uur.

Instroomeisen:
Er is geen voorkennis of vooropleiding noodzakelijk.

De kosten bedragen € 850,-- (excl. BTW)

Meer informatie over deze opleiding?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Inhoud van de opleiding

De deelnemer doet alle vakkennis op die een operator of productiemedewerker op mbo-2 niveau nodig heeft. Hij leert hoe je veilig moet werken, hoe processen werken en hoe je die kunt begrijpen, hoe je als operator machines kunt bedienen en hoe je door bewerkingen van grondstof naar eindproduct gaat. Naast de vakleer zoals procestechniek en -beheersing, krijgt de deelnemer ook ondersteunende vakken zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Na afronding van de opleiding heeft de deelnemer de theorie van het mbo-certificaat "meewerken in productie" gehaald (deelcertificaat van de mbo-opleiding Mechanisch Operator A). De deelnemer heeft de branche leren kennen, kan risico's inschatten en werkt veilig en kan processen voorbereiden, opstarten, beheersen en afronden of overdragen. Als de deelnemer deze opleiding succesvol afgerond heeft krijgt hij vrijstellingen voor het mbo-certificaat Meewerken in productie of de volledige mbo-opleiding Mechanisch Operator A.

Opleidingsvorm

De opleiding bestaat vooral uit theorie. De theorie kan zelfstandig bestudeerd worden via e-learning, online video tutorials, online lesboeken en oefentoetsen en door het volgen online lessen. Daarnaast kunnen deelnemers 40 uur per week terecht bij onze online docent voor het maken van een studieplanning en het stellen van vragen. Met elke cursist wordt een individueel studieplan gemaakt waarin afgesproken wordt van welke leervormen hij gebruik gaat maken en wat de toetsmomenten zijn. Elke cursist krijgt een persoonlijke begeleider die ook vakdocent is en de cursist inhoudelijk kan begeleiden.

loader