Inleiding in de procestechniek

Voor mensen die in de procesindustrie werken, maar geen operator zijn, is het noodzakelijk om basiskennis van procestechniek te hebben. Medewerkers van een laboratorium, monteurs of logistiek medewerkers bijvoorbeeld hebben vaak overleg met operators over bijvoorbeeld de kwaliteit van het (tussen)product, de aan- en afvoer van tussenproducten of grond- en hulpstoffen, het onderhouden van machines en het oplossen van storingen. In deze opleiding leren zij de basisprincipes van de procestechniek.

Doel van de opleiding

Tijdens het opleidingstraject leren de deelnemers alles wat nodig is van procestechniek om op een goede manier samen te kunnen werken met procesoperators om zo verbeteringen door te kunnen voeren in het proces of product.

Startdata:
Deze opleiding is incompany te volgen en kan op ieder moment gestart worden.

Studiebelasting:
De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 64 uur.

Instroomeisen:
Er is geen specifieke voorkennis/ vooropleiding noodzakelijk, maar het strekt tot de aanbeveling dat iemand in een procesomgeving werkzaam is of gaat worden.

De kosten worden berekend op offertebasis.

Meer informatie over deze opleiding?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Inhoud van de opleiding

De deelnemer doet basis vakkennis van procestechniek op die nodig is om samen met procesoperators problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren. De deelnemer leert onder meer schema's lezen, procesverloop, procesbesturingen, regelingen, instrumentatie en werken met procesbesturingssystemen.

Na afronding van de opleiding heeft de deelnemer de theorie toegepast op het eigen proces en product. Hij kan schema's maken en lezen en in de praktijk toepassen. De deelnemer kent de apparatuur in regel- en stuurkringen en kent het werkingsprincipe van deze apparatuur. Verder kan de deelnemer regel- en stuurkringen beschrijven en afwijkingen signaleren en actie hierop ondernemen. Ook kan de deelnemer informatie opzoeken in procesbeheersingssystemen en storingen signaleren. De deelnemer heeft inzicht in acties die operators kunnen nemen om met signaleringen en alarmen om kunnen gaan.

Opleidingsvorm

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. De theorie kan zelfstandig bestudeerd worden via e-learning, online beschikbare lesmodules, zelftoetsen, praktijkopdrachten, online video tutorials door de docent en door het volgen van online lessen en workshops. Daarnaast kunnen deelnemers 40 uur per week terecht bij onze online docent voor het maken van een studieplanning en het stellen van vragen. Elke cursist heeft een persoonlijke begeleider die help bij de praktijkopdrachten en de praktijkopdrachten bespreekt en beoordeelt.

loader