Opleiding Hydrauliek & Pneumatiek

De opleiding Hydrauliek & Pneumatiek vergroot de vakkennis over de werking van hydraulische en pneumatische installaties en apparatuur. Na deze training kan de deelnemer hydraulische en pneumatische installaties repareren, componenten vervangen en in gebruik nemen. Bovendien is de deelnemer in staat om storingen op te sporen, te verhelpen en inspecties uit te voeren.

Doel van de opleiding

Het opleidingstraject bestaat uit het aanleren van de vakkennis die nodig is om aan hydraulische en pneumatische installaties en apparatuur te kunnen werken. De deelnemer doet kennis op over hydraulische vloeistoffen en perslucht , systemen, schakelingen, motoren , cilinders, schemalezen, preventief onderhoud en Storingzoeken en lokaliseren.

Startdata:
Deze opleiding is individueel te volgen en kan op ieder moment gestart worden.

Locaties:
De opleiding wordt online of in het bedrijf verzorgd. De eindtoets kan worden gemaakt op onze locaties in Rotterdam, Terneuzen, Heerenveen, Zaandam en Elsloo.

Studiebelasting:
De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt minimaal 32 uur.

Instroomeisen:
Er is geen voorkennis of vooropleiding vereist. Voor een optimaal leerresultaat is enige praktijkervaring met hydraulische en pneumatische systemen wel aan te bevelen.

De kosten bedragen € 1.095,-- (excl. BTW)

Meer informatie over deze opleiding?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Inhoud van de opleiding

De deelnemer leert alle basisprincipes op het gebied van natuurkunde, werktuigbouwkunde en procesbeheersing die nodig zijn op de werking van hydraulische en pneumatische systemen te begrijpen. Daarnaast leert de deelnemer om praktische handelingen uit te voeren op het gebied van onderhoud, vervangen van componenten en het oplossen van storingen.

Na afloop van het de opleiding Hydrauliek & Pneumatiek heeft de deelnemer voldoende kennis om hydraulische en pneumatische schema's en tekeningen te lezen en op de werkingsprincipes te begrijpen. Met deze kennis kan de deelnemer preventief onderhoud uitvoeren, systemen opbouwen en aansluiten en storingen lokaliseren en analyseren. De deelnemer kan bovendien instromen in de mbo-opleidingen Eerste monteur onderhoud werktuigbouw, E&I of mechatronica op mbo-niveau 3.

Opleidingsvorm

De opleiding is een combinatie van theorie en praktische opdrachten. De theorie kan zelfstandig bestudeerd worden via e-learning, online video tutorials en door het volgen online lessen. Daarnaast kunnen deelnemers 40 uur per week terecht bij onze online docent voor het maken van een studieplanning en het stellen van vragen. De opdrachten voeren de deelnemers zelfstandig uit en worden beoordeeld in een individueel gesprek met de docent.

loader