Praktijkopleiders vaardigheden

Overzicht  
Doelgroep: mentoren, praktijkopleiders, technische trainers, instructeurs en opleidingsfunctionarissen
Duur: een nulmeting en eindmeting, 4 workshops van een dagdeel, i.c.m. 4 individuele coachinggesprekken. De totale doorlooptijd kan variëren tussen de 8 en 12 maanden, afhankelijk van de wensen van de deelnemer.
Incompany: direct
 
Kosten:  
Klassikaal: De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de duur van de cursus. Neem contact met ons op voor een offerte op maat
Meer informatie

Het gewenste resultaat met de juiste opleidingsvorm

Deze training bestaat uit 4 klassikale workshops, waarin van en met elkaar wordt geleerd. Daarnaast krijgt elke deelnemer 4 individuele coachingsessies, om zo nog specifieker aan de eigen ontwikkeling te werken. Twee van deze coachingsessies worden gecombineerd met een observatie in de praktijk. Voorafgaand aan de training wordt een nulmeting uitgevoerd, om de te ontwikkelen competenties te bepalen. Na afloop van de training wordt een eindmeting uitgevoerd, om de behaalde resultaten vast te stellen.

Meer informatie over de training?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Effectief begeleiden en instrueren op de werkplek

Het opleiden van vakmensen gebeurt voor een belangrijk deel op de werkplek. De interne begeleider heeft hierbij een sleutelrol. In deze opleiding komen de vaardigheden die daarvoor nodig zijn uitgebreid aan bod. De moderne vakman of -vrouw ziet zijn of haar vak en taken voortdurend veranderen. Bijvoorbeeld door de introductie van nieuwe technieken. Daarmee veranderen ook de eisen die aan vakmanschap worden gesteld. De vakman dient met alle veranderingen mee te gaan. Of, beter nog, ze voor te zijn. Zo blijft hij/zij van waarde voor werkgever, klant én arbeidsmarkt. Meegaan met veranderingen vraagt inzet van werkgevers én van vakmensen zelf. De vakman die zich zelfstandig in zijn vakgebied blijft ontwikkelen en er voor zorgt aantrekkelijk te blijven voor huidige én toekomstige werk- en opdrachtgever(s) is ’de Vakman Nieuwe Stijl’. In de training voor praktijkopleiders, instructeurs en mentoren vormen de competenties van de Vakman Nieuwe Stijl de rode draad. Deze competenties worden ontwikkeld bij de deelnemers aan de training én de deelnemers leren hoe ze deze competenties kunnen ontwikkelen bij de medewerkers die ze begeleiden.

Inhoud training Training voor praktijkopleiders, instructeurs en mentoren

Deze training is een competentiegericht trainingstraject. Het uitgangspunt hierbij is dat het leren van de deelnemer altijd gekoppeld is aan de eigen praktijk.

In deze training wordt op twee niveaus gewerkt. Enerzijds werkt de deelnemer op individuele basis aan de ontwikkeling van een aantal competenties. De gekozen competenties zijn afhankelijk van de uitkomsten van de nulmeting en verschillen per deelnemer aan de training. Er is voor de onderstaande competenties een ontwikkelpad beschikbaar: ✔ zelfsturend leren ✔ zelfvertrouwen en zelfkennis ✔ integriteit ✔ zelfreflectie ✔ luisteren ✔ netwerkvaardigheden ✔ samenwerken ✔ initiatief en verantwoordelijkheid bij anderen stimuleren ✔ fouten maken mag ✔ directe en volledige communicatie ✔ gesprekstechnieken (feedback, voortgangs- en begeleidingsgesprekken) ✔ proactief ✔ oplossingsgericht denken ✔ initiatief nemen ✔ nieuwsgierigheid stimuleren ✔ job-overstijgend opleiden ✔ systemen op het werk ✔ social media / applicaties gebruiken

In de individuele coachingsessies wordt een ontwikkelplan voor de gekozen competenties opgesteld en wordt de voortgang ten aanzien van dit plan gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Ook de praktijkopdrachten die bij de competenties horen, worden in de individuele coachingsessies besproken.

Daarnaast volgen deelnemers aan deze training ook vier klassikale workshops. In de workshops ligt de nadruk op de rol van de praktijkopleider tijdens de begeleiding van medewerkers. Onderwerpen die in de workshops aan bod komen zijn:
✔ de rol van de praktijkopleider ✔ het ontwerpen van een goede instructie ✔ het geven van een goede instructie ✔ begeleidingsstijlen ✔ begeleidingsinstrumenten en werkvormen ✔ beoordelen van medewerkersNa deze training kan de cursist:
✔ de eigen ontwikkeling vormgeven ✔ medewerkers ondersteunen in hun ontwikkeling ✔ medewerkers begeleiden tijdens hun opleiding

loader