Operationeel leidinggevende

De cursus Operationeel Leidinggeven is bedoeld voor operators en technici die leiding geven, leiding gaan geven of leidinggevende taken uitvoeren. In deze cursus werkt de deelnemer aan zijn persoonlijke leiderschapsvaardigheden en aan leert een aantal taken en verantwoordelijkheden die leidinggevenden in de industrie vaak hebben.

Doel van de opleiding

Operationeel leidinggevenden in de techniek zijn vaak doorgegroeid vanuit een technische functie. Zij beschikken vaak al over de juiste kennis van het bedrijf, de processen en de producten. Leiding geven vraagt echter ook om andere kwaliteiten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn leiderschapsstijlen, projectoverleg organiseren en leiden, communicatiestructuren, PDCA-cyclus en timemanagement.

Startdatum
Vervolgdata

Hoogvliet:
12 september 2023Terneuzen:
in overlegIncompany:
direct starten


Studiebelasting:
De studiebelasting voor deze cursus bedraagt 24 uur.
Instroomeisen:

Er is geen specifieke voorkennis of vooropleiding noodzakelijk.

De kosten bedragen € 895,-- (excl. BTW)

Incompany: op offertebasis

Meer informatie over deze opleiding?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Inhoud van de opleiding

De belangrijkste onderwerpen binnen deze cursus zijn leiderschapsstijlen, projectoverleg organiseren en leiden, communicatiestructuren, PDCA-cyclus en timemanagement.

Na afronding van het traject kiest de deelnemer bewust een passende leiderschapsstijl bij iedere situatie. Ook organiseert en leidt de deelnemer gestructureerd een projectoverleg en past effectief de PCDA-cyclus toe. Aansluitend kan de deelnemer zijn tijd effectief beheren.

Opleidingsvorm

De cursus Operationeel Leidinggevende bestaat uit vier praktijkworkshops. De voorbereidende lesopdrachten en ondersteunende theorie voor deze workshops zijn online beschikbaar in de digitale leeromgeving van Technicom.

loader