Op- en overslag op de tankterminal

In de opleiding Op- en overslag op de terminal verdiept de deelnemer zich in het werken op een moderne tankopslag terminal. Hij leert over specifieke terminal¬apparatuur (bijvoorbeeld laadarmen, loading racks, dampretourinstallatie), (chemische) processen (bijvoorbeeld blending, blanketing en butaniseren), vloeibare bulkproducten (bijvoorbeeld chemicaliën, benzine en eetbare oliën) en veiligheidseisen. Hij leert ook met welke wetgeving en belangrijke stakeholders hij te maken heeft.

Startdata:  
Crebonummer: K0824 (MBO-keuzedeel)
Duur: 6 tot 8 weken (individueel)
Incompany: direct starten
Individueel: direct starten
   
Kosten:  
Klassikaal: € 640,-- (examenkosten € 240,-- indien mbo-keuzedeel) (excl. BTW)
Incompany: op offertebasis

 

Meer informatie over opleidingsvormen van onze opleidingen of direct aanmelden? Neem contact met ons op.

 

Neem contact met ons op

De opleiding Op- en overslag op de terminal is op verschillende manieren te volgen. De volledige opleiding komt overeen met het erkende mbo-keuzedeel Op- en overslag op de terminal (K0824). Indien de hele opleiding wordt gevolgd kan het certificaat worden ingebracht in een erkende mbo-opleiding.

De opleiding Op- en overslag op de terminal bestaat uit een praktijkopdracht die op de werkplek uitgevoerd moet worden. Om de praktijkopdracht te kunnen maken is theorie nodig. Deze theorie kan de deelnemer via onze online leeromgeving MyCollege zelfstandig bestuderen. Tijdens het bestuderen van de theorie kan gebruik gemaakt worden van de online docent, die 40 uur per week te raadplegen is via MyCollege. Ook is het mogelijk om in één van onze open-leren centra begeleiding te krijgen van een docent.

De praktijk wordt uitgevoerd op de werkplek. Een praktijkbegeleider van Technicom bezoekt de deelnemer en de begeleider van het bedrijf op de werkplek en bespreekt hoe de opdracht uitgevoerd gaat worden. Ook wordt er een datum afgesproken waarop de opdracht beoordeeld en besproken wordt. Indien de deelnemer ook het certificaat voor het mbo-keuzedeel wil halen volgt er een eindbeoordeling.

Onderdelen van de opleiding Op- en overslag op de terminal zijn ook als training of workshop te volgen.

Meer informatie over opleidingsvormen van onze opleidingen of andere vragen?

Op- en overslag op de tankterminal: onmisbaar voor elke terminal operator

De terminal kan gezien worden als een distributiecentrum voor vloeibare of gasvormige producten. Feitelijk is het een opslagplaats van natte producten. Gezien de volumes en de handelswaarde van de producten die op de terminal opgeslagen worden is het van belang dat de kwaliteit van de ontvangen producten goed in beeld gebracht wordt.

De kwaliteitsbepaling kan per bedrijf verschillend georganiseerd zijn. Het kan zijn dat deze taak in zijn geheel is uitbesteed aan controlebedrijven, maar ook komt het voor dat een operator bijvoorbeeld de monsters neemt. In deze module wordt geleerd hoe de kwaliteitsbepaling plaatsvindt.

De operator heeft een belangrijke invloed op de op- en overslag van de producten. Als het proces niet goed verloopt kan dat invloed hebben op het product. En ook als bijvoorbeeld niet goed gereinigd wordt kan dat consequenties hebben voor het product. De bijbehorende documentenstroom is net zo belangrijk.

Wat leer je tijdens de opleiding Op- en overslag op de tankterminal?

Door het maken van de opdrachten leren de deelnemers:

 

✔ hoe de kwaliteit van producten wordt bepaald ✔ monsters nemen en uitvoeren van kwaliteitsmetingen ✔ mengsels samenstellen (blenden) ✔ bedieningsvoorschriften van laad-en losinstallaties gebruiken ✔ apparatuur starten, in bedrijf houden en stoppen ✔ laden en lossen van (zee)schepen volgens richtlijn en procedure ✔ processen bedienen en bewaken ✔ voorbereiden en uitvoeren van reinigingen volgens richtlijn en procedure.

 

De ondersteunende theorievakken bestaan uit Transport op de terminal, Productkennis (petro-)chemie of food, Transporttanks en laad-/ losinstallaties, Vervoer gevaarlijke stoffen, Zeeschepen en lichters, Douane- en andere regelgeving (zee)schepen, Leidingtracing en isolatie, Procesverwarming (hot-oil unit), Conditioneren en dampbehandeling, Blenden en additieven en Reinigen van leidingen en opslagtanks.

Starten met de opleiding Op- en overslag op de terminal?
Belangrijk om te weten:

✔ Er gelden geen specifieke voor-opleidingseisen om deel te nemen aan de opleiding. ✔ De opleiding kan gevolgd worden als mbo-keuzedeel of als losse opleiding. ✔ De opleiding is een combinatie tussen theorie en leren op de werkplek. ✔ De opleiding kan ook als training of workshop worden verzorgd.

 

Direct aanmelden voor deze opleiding? Neem contact met ons op.

 

loader