5S maatwerk training en advies

De 5S training heeft als doel om medewerkers en leidinggevenden in staat te stellen om zelfstandig 5S te kunnen implementeren in hun team. Tijdens de eerste implementatie ondersteunt Technicom dit project op de werkvloer.

Opleidingsgegevens:  
Duur: workshops in dagdelen van 3,5 à 4 uur
Start: datum en tijden in onderling overleg
Locatie: Incompany
Kosten: € 1.300,-- per dag (max. 12 deelnemers) (excl. BTW)
Om 5S succesvol te implementeren hanteren we twee stappen In de eerste stap vindt opdracht formulering en draagvlak creatie plaats bij leidinggevenden en staf. Stap 2 wordt ingericht op basis van de keuzes die u gemaakt heeft.
Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit:
  • een workshop draagvlak verbreding bij medewerkers
  • een kick-off evenement
  • een vijftal workshops (voor iedere “S” één)
Als afronding kan er een presentatie gehouden worden waarin zichtbaar wordt hoe een verlies vrije werkomgeving ontstaat waar het plezierig werken is en welke vervolgacties er komen.


Meer informatie over opleidingsvormen van onze opleidingen of andere vragen?

Waarom 5S training?

Het optimaliseren van de werkplek zodat er een veilige en verliesvrije omgeving ontstaat waarin het plezierig werken is: dat is een belangrijke verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. In ons 5S maatwerktraining leren we uw organisatie hoe dit doel te bereiken is. Hoe kan de medewerker zelf invulling geven aan het creëren van een overzichtelijke en veilige werkplek? Hoe wordt de werkplek zo overzichtelijk dat alles snel vindbaar is? Hoe worden verliezen op de werkplek weggenomen? Hoe creëert u een nieuwe mindset als het gaat om het niet accepteren van verliezen? Hoe maakt u een goede basis voor continu verbeteren? Wij helpen om draagvlak te creëren, om 5S te implementeren en leiden uw leidinggevende en medewerkers op om 5S onder deel te laten zijn van de dagelijkse werkzaamheden, om de gezamenlijke 5S doelen te laten bereiken.

Werkwijze

In de visie van Technicom kan 5S alleen succesvol zijn als de medewerkers en hun leidinggevende het zelf gaan doen. Aansluitend daarop is de workshopvorm gekozen om de training vorm te geven. Mede omdat op die manier iedere praktijksituatie passend gemaakt kan worden. De trainer/ adviseur heeft in de workshop meerdere leerinstrumenten tot zijn beschikking: presentaties, opdrachten, cases, filmpjes en spellen wisselen elkaar af. Met allerlei interactieve leermomenten creëert de trainer een goede leer- omgeving passend bij de bedrijfscultuur. Daarnaast is er ruimte tot reflectie. Ook worden er (observatie) uitstapjes gemaakt naar de werkvloer.

Inhoud opleiding

De opleiding bestaat uit de volgende onderwerpen:


✔ introductie en waarom 5S ✔ leidinggeven aan een 5S implementatie ✔ een simulatiespel ✔ 1e S scheiden ✔ 2e S Schikken ✔ 3e S Schoonmaken ✔ 4e S Standaardiseren ✔ 5e S Stand houden


De praktijk wordt beoordeeld door de trainer/ adviseur tijdens het uitvoeren van een 5S. De trainer geeft feedback en tips/ verbeterpunten voor de volgende 5S. Het traject word afgesloten met een certificaat. Indien gewenst wordt de theorie beoordeeld middels een kennistoets.

loader