Verbetermethodieken (Lean)

In de opleiding Verbetermethodieken (Lean) maakt de deelnemer kennis met de lean-filosofie en diverse andere verbetermethodieken. Het doel van de opleiding is om op een praktische manier aan de slag gaat met de verschillende verbetermethodieken. Continu verbeteren is onvermijdelijk in de industrie en logistiek. Er is daarom vraag naar personen die op de hoogte zijn van lean en alles wat daarbij hoort.

Startdatum
Vervolgdata & lestijden

Bijzonderheden:
Naast de twee online lessen is er een individueel eindgesprek waarin de praktijkopdrachten worden besproken. Deelname aan beide lessen en het eindgesprek zijn verplicht.

Opleidingsduur:
6 weken

Locaties:

De opleiding wordt online verzorgd.

Studiebelasting:
De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 64 uur.

Instroomeisen:

De opleiding is op mbo niveau 2/3/4. Daarnaast is het aan te bevelen dat de deelnemer een verbeteropdracht uit kan voeren op de eigen werkplek.

Studiebenodigdheden:

De training en de lessen worden online verzorgd. Een telefoon, tablet, laptop of PC met een stabiele internetverbinding zijn nodig om de training te volgen en de leermiddelen te raadplegen.

Deze opleiding wordt gratis aangeboden in het kader van Nederland leert door. Er wordt wel van je verwacht dat je de lessen bijwoont en de opleiding afrondt.

Inhoud van de opleiding

Door het maken van de opdrachten leren de deelnemers:

 

✔ hoe de voortgangs- en kwaliteitscontrole binnen het eigen bedrijf georganiseerd zijn en wat mogelijke grondoorzaken van problemen zijn (via de RCA-methodiek) ✔ het herkennen en verminderen van verliezen via de lean-filosofie ✔ een 5S-project uitvoeren op de eigen werkplek ✔ een analyse uitvoeren met behulp van Six Sigma en het doorlopen van een DMAIC-cyclus ✔ een procesverbetering te beschrijven en de OEE-index te berekenen ✔ de zeven stappen van een RCM-project uitvoeren ✔ een FMEA uitvoeren

 

De ondersteunende theorievakken bestaan uit Grondoorzaken, Lean, Six Sigma, TPM en RCM en World Class.

Opleidingsvorm

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. De theorie kan zelfstandig bestudeerd worden via e-learning, online beschikbare lesmodules, zelftoetsen, praktijkopdrachten, online video tutorials door de docent en door het volgen van online lessen en workshops.

De opleiding bestaat uit 2 online workshops die gericht zijn op de ontwikkeling op het toepassen en doorgronden van verschillende verbetertechnieken. Ondersteunend aan de lessen zijn er theoriemodules, video-instructies, toetsen en opdrachten beschikbaar.

Deelnemers maken een eigen verbeteropdracht die ze ter afronding van de training (online) bespreken met de docent.

loader