Opleiding Hydrauliek & Pneumatiek

De opleiding Hydrauliek & Pneumatiek vergroot de vakkennis over de werking van hydraulische en pneumatische installaties en apparatuur. Na deze training kan de deelnemer hydraulische en pneumatische installaties repareren, componenten vervangen en in gebruik nemen. Bovendien is de deelnemer in staat om storingen op te sporen, te verhelpen en inspecties uit te voeren.

Doel van de opleiding

Het opleidingstraject bestaat uit het aanleren van de vakkennis die nodig is om aan hydraulische en pneumatische installaties en apparatuur te kunnen werken. De deelnemer doet kennis op over hydraulische vloeistoffen en perslucht , systemen, schakelingen, motoren , cilinders, schemalezen, preventief onderhoud en Storingzoeken en lokaliseren.

Lesdata:
20 januari & 3 februari 2021 (lestijden 15:30 - 17:30 uur)
10 februari & 24 februari 2021 (lestijden 15:30 - 17:30 uur)
2 maart & 16 maart 2021 (lestijden 15:00 - 17:00 uur)
3 maart & 17 maart 2021 (lestijden 15:30 - 17:30 uur)
24 maart & 7 april 2021 (lestijden 15:00 - 18:00 uur)
28 april & 19 mei 2021 (lestijden 15:00 - 18:00 uur)

Bijzonderheden:
Naast de twee online lessen is er een individueel eindgesprek waarin de praktijkopdrachten worden besproken. Deelname aan beide lessen en het eindgesprek zijn verplicht.

Opleidingsduur:
4 weken

Locaties:

De opleiding wordt online verzorgd.

Studiebelasting:
De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt minimaal 32 uur.

Instroomeisen:

Er is geen voorkennis of vooropleiding vereist. Voor een optimaal leerresultaat is enige praktijkervaring met hydraulische en pneumatische systemen wel aan te bevelen.

Studiebenodigdheden:

De training en de lessen worden online verzorgd. Een telefoon, tablet, laptop of PC met een stabiele internetverbinding zijn nodig om de training te volgen en de leermiddelen te raadplegen.

Deze opleiding wordt gratis aangeboden in het kader van Nederland leert door. Er wordt wel van je verwacht dat je de lessen bijwoont en de opleiding afrondt.

Inhoud van de opleiding

De deelnemer leert alle basisprincipes op het gebied van natuurkunde, werktuigbouwkunde en procesbeheersing die nodig zijn op de werking van hydraulische en pneumatische systemen te begrijpen. Daarnaast leert de deelnemer om praktische handelingen uit te voeren op het gebied van onderhoud, vervangen van componenten en het oplossen van storingen.

Na afloop van het de opleiding Hydrauliek & Pneumatiek heeft de deelnemer voldoende kennis om hydraulische en pneumatische schema's en tekeningen te lezen en op de werkingsprincipes te begrijpen. Met deze kennis kan de deelnemer preventief onderhoud uitvoeren, systemen opbouwen en aansluiten en storingen lokaliseren en analyseren. De deelnemer kan bovendien instromen in de mbo-opleidingen Eerste monteur onderhoud werktuigbouw, E&I of mechatronica op mbo-niveau 3.

Opleidingsvorm

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. De theorie kan zelfstandig bestudeerd worden via e-learning, online beschikbare lesmodules, zelftoetsen, praktijkopdrachten, online video tutorials door de docent en door het volgen van online lessen en workshops.

De opleiding bestaat uit 2 online workshops die gericht zijn op het begrijpen van de theoretische principes. Ondersteunend aan de lessen zijn er theoriemodules, videolessen gericht op de praktijk, oefentoetsen en opdrachten beschikbaar.

Deelnemers maken een praktijkopdracht opdracht die ze ter afronding van de training (online) bespreken met de docent.

loader