Levensmiddelenproductie

De cursus Levensmiddelenproductie is gericht op (aankomend) vakmensen die werkzaam zijn of worden in de levensmiddelenindustrie. In deze opleiding leert de deelnemer alles over het produceren van levensmiddelen.

Doel van de opleiding

Tijdens het opleidingstraject leren deelnemers alles over de warenwet, afvullen en verpakken, etikettering, verhitten, koelen en invriezen, conserveren, omzettingen, productietechnieken, kwaliteitszorg en eenheidsbewerkingen. In de praktijk leren deelnemers vooral om levensmiddelen te produceren die voldoen aan de kwaliteitseisen, met welke apparaten dit gebeurt en volgens welke processen, hoe kwaliteitscontroles worden uitgevoerd en hoe de eindproducten worden verpakt.

Lesdata:
11 februari & 4 maart 2021 (lestijden 10:00 - 13:00 uur)
25 maart & 15 april 2021 (lestijden 10:00 - 13:00 uur)
29 april & 20 mei 2021 (lestijden 10:00 - 13:00 uur)

Bijzonderheden:

Naast de twee online lessen zijn er twee individuele begeleidingsgesprekken voor begeleiding bij het maken van de praktijkopdrachten. Deelname aan de individuele gesprekken is verplicht.

Opleidingsduur:

6 weken

Locaties:

De opleiding wordt online verzorgd.

Studiebelasting:
De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 64 uur.

Instroomeisen:

De opleiding is op mbo niveau 2/3. Daarnaast is een werkplek in de levensmiddelenindustrie nodig om de opdrachten uit te kunnen voeren. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Studiebenodigdheden:

De training en de lessen worden online verzorgd. Een telefoon, tablet, laptop of PC met een stabiele internetverbinding zijn nodig om de training te volgen en de leermiddelen te raadplegen.

Deze opleiding wordt gratis aangeboden in het kader van Nederland leert door. Er wordt wel van je verwacht dat je de lessen bijwoont en de opleiding afrondt.

Inhoud van de opleiding

De deelnemer leert alles over de warenwet, afvullen en verpakken, etikettering, verhitten, koelen en invriezen, conserveren, omzettingen, productietechnieken, kwaliteitszorg en eenheidsbewerkingen. In de praktijk leren deelnemers vooral om levensmiddelen te produceren die voldoen aan de kwaliteitseisen, met welke apparaten dit gebeurt en volgens welke processen, hoe kwaliteitscontroles worden uitgevoerd en hoe de eindproducten worden verpakt.

Na afronding van het traject heeft de deelnemer kennis van de producten, grondstoffen en etiketten. De deelnemer kent de gangbare productietechnieken en apparaten en machines die gebruikt worden bij de productie. Daarnaast leer de deelnemer hoe (half)producten kunnen worden opgeslagen om bederf tegen te gaan. De deelnemer kan volgens kwaliteitsnormen produceren en controles hierop uitvoeren. Tot slot leert de deelnemer hoe de eindproducten worden verpakt, opgeslagen en ge√ętiketteerd.

Opleidingsvorm

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. De theorie kan zelfstandig bestudeerd worden via e-learning, online beschikbare lesmodules, zelftoetsen, praktijkopdrachten, online video tutorials door de docent en door het volgen van online lessen en workshops.

De opleiding bestaat uit 2 online lessen die gericht zijn op het leren toepassen van de theorie. Ondersteunend aan de lessen zijn er theoriemodules, video-instructies, toetsen en opdrachten beschikbaar.

Deelnemers maken een eigen praktijkopdracht die ze ter afronding van de training (online) bespreken met de docent.

loader