Leiding geven voor technici

De opleiding Leidinggeven voor technici is bedoeld voor operators en technici die leiding geven, leiding gaan geven of leidinggevende taken uitvoeren. In deze opleiding werkt de deelnemer aan zijn persoonlijke leiderschapsvaardigheden en aan leert een aantal taken en verantwoordelijkheden die leidinggevenden in de industrie vaak hebben.

Doel van de opleiding

Operationeel leidinggevenden in de techniek zijn vaak doorgegroeid vanuit een technische functie. Zij beschikken vaak al over de juiste kennis van het bedrijf, de processen en de producten. Leiding geven vraagt echter ook om andere kwaliteiten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn Persoonlijk leiderschap, Timemanagement, Organisatiebeleid binnen de industrie, Organisatiestructuren, Planningen maken, Kosten, OEM kennis, inkoop binnen de industrie.

Startdatum
Vervolgdata & lestijden
04-04-2022
04-04-2022 17:00 - 20:00
04-05-2022 17:00 - 20:00

Opleidingsduur:
5 weken

Bijzonderheden:
Naast de twee online groepslessen zijn er twee individuele gesprekken. Deze wordt apart ingepland. Deelname aan beide lessen en het eindgesprek is verplicht.

Locaties:

De opleiding wordt online verzorgd.

Studiebelasting:
De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 40 uur.

Instroomeisen:

De opleiding is op mbo niveau 3/4. Daarnaast is het aan te bevelen dat de deelnemer een werkplek heeft in een technische omgeving en leiding geeft of gaat geven in de toekomst.

Studiebenodigdheden:

De training en de lessen worden online verzorgd. Een telefoon, tablet, laptop of PC met een stabiele internetverbinding zijn nodig om de training te volgen en de leermiddelen te raadplegen.

Deze opleiding wordt gratis aangeboden in het kader van Nederland leert door. Er wordt wel van je verwacht dat je de lessen bijwoont en de opleiding afrondt.

Inhoud van de opleiding

De belangrijkste onderwerpen binnen deze cursus zijn persoonlijk leiderschap, timemanagement, organisatiebeleid binnen de industrie, organisatiestructuren, planningen maken, kosten, OEM-kennis, inkoop binnen de industrie.

Na afronding van het traject is de deelnemer bewust wat leiding geven in de industrieën inhoudt en hoe zijn eigen leiderschapsstijl anderen kan beïnvloeden. Daarnaast doet de deelnemer kennis op over organisaties, beleid en werken in de industrie en techniek. Na afronding van het traject kan de deelnemer instromen in de vervolgopleiding Operations Management.

Opleidingsvorm

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. De theorie kan zelfstandig bestudeerd worden via e-learning, online beschikbare lesmodules, zelftoetsen, praktijkopdrachten, online video tutorials door de docent en door het volgen van online lessen en workshops.

De opleiding bestaat uit 2 online workshops die gericht zijn op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Ondersteunend aan de lessen zijn er theoriemodules, video-instructies, toetsen en opdrachten beschikbaar.

Deelnemers maken een eindopdracht die ze ter afronding van de training (online) bespreken met de docent.

loader