Begeleiden, instrueren en leidinggeven

mystart

In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt heeft iedereen te maken met het inwerken van nieuwe medewerkers en breder inzetbaar maken van zittende medewerkers. Eén van de belangrijkste succesfactoren daarbij is hoe (nieuwe) medewerkers worden begeleid en ingewerkt.

Intern begeleiden
Voor een heel belangrijk deel gebeurt het opleiden van vakmensen op de werkplek. Een nieuwe medewerker leert van zijn collega bijvoorbeeld over werkprocessen, de werking van specifieke machines of bedrijfsgerichte methoden. Die collega heeft als intern begeleider een sleutelrol bij de ontwikkeling van vakmensen.

Train de begeleider
Vaak zijn interne begeleiders vakkrachten met jarenlange ervaring. Zij kennen alle ins en outs van de organisatie, processen en machines. Maar niet iedereen heeft daarmee de vaardigheden om kennis over te dragen en daarom biedt Technicom diverse vormen van training aan de begeleiders. Van een korte training over begeleiding bij het maken van praktijkopdrachten tijdens een beroepsopleiding tot een uitgebreidere variant waar dieper ingegaan wordt op het ontwerpen en geven van goede werkinstructies in combinatie met coaching.

Maar ook beoordelen en feedback geven komen uitgebreid aan bod, zodat een interne begeleider de juiste vaardigheden hiervoor ontwikkelt. In het leerproces is niets belangrijker dan fouten maken en daarvan leren zodat je jezelf verder ontwikkelt. Een begeleider die op een goede manier kan beoordelen en feedback kan geven, draagt in grote mate bij aan een optimaal ontwikkeltraject.

Persoonlijke competenties
Een belangrijk punt voor interne begeleiders is het kennen van de eigen competenties, sterke punten en valkuilen. Op individuele basis kunnen wij aan de slag om deze punten inzichtelijk te maken.

Maatwerk instructie
Als de juiste instructies ontbreken binnen de organisatie, kunnen de ontwikkelaars van Technicom helpen om de bedrijfsspecifieke instructies te maken. Wij lopen mee met de ervaren vakkracht die ons alles uitlegt over een bepaald onderdeel zodat de ontwikkelaar hier een goede instructie van kan maken. Daarna trainen we de begleiders in het overdragen van de gemaakte instructie.


De interne begeleider heeft een sleutelrol in het ontwikkeltraject van medewerkers.


Meer weten over begeleiden en instrueren op de werkvloer? Plan een gesprek in met onze opleidingsadviseur.

Afspraak maken

loader