Individueel leren: afstemmen op mogelijkheden en behoeften

Interview met: Robert Goedhart, Nicole van de Graaf

mystart

Een leven lang ontwikkelen is een trend. Tegelijk zijn bij veel mensen de agenda’s drukbezet door werk, sociaal leven, partner, kinderen en sporten. Hoe kunnen zij in hun planning een opleiding inpassen?

En hoe kunnen werkgevers mensen helpen ontwikkelen, zonder al te veel druk op roosters en planningen? Individueel leren sluit aan op de hedendaagse behoeftes van medewerkers en werkgevers. Daarnaast stimuleert het de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden. Een slimme vorm van opleiden die – mits goed vormgegeven – aan alle kanten voordelen heeft.

Individueel leren is een geschikte vorm van opleiden voor mensen die liever geen klassikale opleiding volgen. “Cursisten willen bijvoorbeeld zelfstandig leren omdat zij zo de lesstof sneller kunnen doorlopen of omdat zij juist meer tijd nodig hebben”, zo legt Robert Goedhart (directeur Technicom) uit. “Daarnaast laat niet iedere werkplek een klassikale opleiding toe. Zo volgt momenteel een ploeg medewerkers van een booreiland individueel onderwijs bij ons. Voor hen is het onmogelijk om fysiek naar een leslocatie te komen.”

Belangrijke randvoorwaarden

Om individueel leren tot een succes te maken houdt Technicom belangrijke randvoorwaarden aan. “In een intakegesprek onderzoeken we of deze vorm van leren geschikt is. We vragen naar de tijd die iemand heeft, naar de discipline om zelfstandig te leren en naar studieruimte thuis en op het werk. Daarnaast kijken we of de werkgever genoeg begeleiding kan bieden”, vertelt Robert Goedhart. Dat die begeleiding belangrijk is beaamt ook Nicole van de Graaf (directeur Technicom Opleidingen): “Eigenlijk moeten werkgevers de cursisten op de werkplek precies hetzelfde begeleiden als bij een klassikale opleiding. De praktijk staat immers ook in deze opleiding centraal.”

Extra vaardigheden

Technicom zoekt altijd naar nieuwe vormen van opleiden en begeleiden. “Zoals Individueel Leren, een vorm die past bij de tijdgeest en de omgeving van mensen”, geeft Robert Goedhart aan. “Individueel Leren is ook een vorm die een beroep doet op het ontwikkelen van vaardigheden die werkgevers graag zien”, zo gaat Nicole van de Graaf verder. “Denk aan zelfstandig werken, proactief problemen oplossen, vragen durven stellen, plannen en organiseren. Mensen spelen daardoor sneller in op veranderingen en kunnen verbeterprocessen beter begeleiden.”

“Wij ontdekten bijvoorbeeld dat bepaalde onderwerpen lastig zijn voor veel mensen. Hierover maken we nu videotutorials van 10 tot 15 minuten.”

Persoonlijke mentor

Het slagingspercentage is net zo hoog als bij klassikaal opleiden: ongeveer 80% haalt het examen. Daar draagt afstemming van de lessen op de behoefte en het niveau van de deelnemer zeker aan bij. Net als de intake en intensieve begeleiding door Technicom, zo maakt Nicole van de Graaf duidelijk. “Iedere cursist maakt met een persoonlijke mentor een studieplan. Op basis daarvan is er periodiek telefonisch contact om de voortgang te bewaken. Mensen blijven eigenaar van hun leerproces, maar wij houden hen wél aan de planning.”

Online leeromgeving

Een online docent maakt ook deel uit van de opleiding. Deze ervaren docenten zijn vijf dagen en een avond per week telefonisch te benaderen via de online leeromgeving – de centrale plek in de opleiding. “Hier staat alle lesstof, de studiegids en extra oefenstof. Daarnaast zijn de studieresultaten hier te raadplegen”, vertelt Nicole van de Graaf. “Al deze elementen helpen ons als opleider ook om dingen te verbeteren. Wij ontdekten bijvoorbeeld dat bepaalde onderwerpen lastig zijn voor veel mensen. Hierover maken we nu videotutorials van 10 tot 15 minuten.”

Succes

Technicom houdt bij alle cursisten vinger aan de pols en schakelt snel als iets mis lijkt te gaan. “Als het leren goed gaat, dan gaan we door met de normale begeleiding. Zijn er vakken waarbij het niet goed gaat, dan zoeken we naar een oplossing. Loopt het opleidingstraject echt moeizaam, dan willen we weten waar dat aan ligt: de inhoud of de opleidingsvorm”, benadrukt Nicole van de Graaf. “Ons doel is altijd dat iemand succesvol zijn opleiding kan afronden. Daar zullen we samen dus alles aan doen.”

Technicom biedt operator- en logistieke opleidingen aan in een individuele variant.

Door Individueel Leren kunnen mensen:

  • Leren in eigen tempo
  • Plaats- en tijdonafhankelijk leren
  • Begeleiding krijgen waar nodig
  • Inhoudelijke kennis vergroten
  • Extra vaardigheden ontwikkelen

Door Individueel Leren kunnen werkgevers:

  • Kleine groepen opleiden
  • Rekening houden met seizoensinvloeden
  • Extra vaardigheden aanspreken en ontwikkelen
  • Roosters ontzien en de ploeg ontlasten
  • Subsidieregeling Praktijkleren toepassen.
loader