Opleiden op maat: interactief leren in 3D

mystart


Opleiden is geen doel op zich maar een middel. Achter elke opleidingsvraag ligt ook organisatievraagstuk. Dat kan een doelstelling zijn om veiliger te werken, het productieresultaat te verbeteren of een meer algemene doelstelling zoals bijvoorbeeld het verhogen van kennis van een bepaalde installatie of over een bepaald proces. Technicom biedt verschillende vormen van maatwerk die bedrijven in kunnen zetten bij het verder ontwikkelen van operators en technici.

Eén van de oplossingen die steeds vaker ingezet wordt, zijn 3D-scans van de terminal en installaties. Je kunt dan virtueel door de terminal lopen, kennis opdoen van de installaties en opdrachten en testen maken: een interactieve, aantrekkelijke en effectieve manier van leren.

 

Meer weten? Neem contact op met:
Eva Lowinsky
010 - 231 37 38

Stuur een mail
Stel je vraag
Bekijk een voorbeeld 3D-scan
Afspelen
mystart2
Laagdrempelige maatwerkoplossingen

Veel opleidings- en ontwikkelvragen zijn niet of slechts gedeeltelijk op te lossen met een standaardopleiding. Door slim gebruik te maken van onze eigen leermiddelen in combinatie met materialen van het bedrijf kunnen we laagdrempelige maatwerkoplossingen bieden. Het kan gaan om het ontwikkelen van een eenvoudige instructie tot het inrichten van complete leerpaden. Het kan gaan om het vastleggen van aanwezige kennis van processen en producten of juist om het in kaart brengen van de aanwezige kennis en vaardigheden bij medewerkers. Er kunnen maatwerkopleidingen ontstaan, maar er kunnen ook interne individuele ontwikkeltrajecten worden samengesteld. Voor elke vraag is een oplossing.

3D-scans als leermiddel

Het vormgeven van een opleidingsprogramma hangt af van de leervraag en de doelgroep. Als we weten wat de leerdoelstellingen zijn, kijken we welke vorm van leren het beste past. 3D-scans zijn bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor individueel leren of leren in kleine groepjes. In de 3D-scan zijn laagdrempelige interacties in te bouwen zoals werkinstructies, animaties, interactieve video’s, lesmodules of toetsen en opdrachten.

mystart3
3D-spaces relatief snel te ontwikkelen

Door de 3D-spaces te integreren met e-Learning gaat er een virtuele wereld open waarmee trainen onder andere veiliger en effectiever gemaakt kan worden. Wij hebben hiermee ervaring opgedaan middels:

✓ Onboarding programma’s: kennis maken met een installatie door er virtueel doorheen te bewegen zonder ter plaatse te zijn.
✓ Instructie op de virtuele werkplek: in de 3D-space worden worden instructies gegeven als het betreffende apparaat in beeld is.
✓ Praktijktesten in de 3D-space: speciaal voor industriële omgevingen waar de omstandigheden niet altijd optimaal zijn voor het afnemen van praktijktesten kunnen 3D-spaces worden ingezet.
✓ E-learning modules: door 3D-spaces te integreren in e-learning modules kunnen medewerkers veel gerichter worden opgeleid.
✓ Veiligheidstrainingen: tijdens observatietrainingen, risicoanalyses of bijvoorbeeld HAZOP-trainingen kunnen 3D-spaces worden gebruikt.

Het maken van een 3D-space gaat relatief snel. Meestal is dit binnen een dag gereed. Van daaruit kunnen de trainingsconcepten verder ontwikkeld en opgezet worden. Wilt u weten hoe u 3D-spaces in kunt zetten binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op.


loader