Praktijkverklaring

De praktijkverklaring is een erkend getuigschrift vanuit het mbo. Voor veel mensen is het op dit moment niet mogelijk om een volledige mbo opleiding te volgen. Soms is het niveau niet toereikend van een kandidaat, soms belet de thuis situatie de keuze om voor twee jaar volledige commitment geven richting een mbo-opleiding. Voor deze mensen is de praktijkverklaring ontwikkeld.Stap 1. De werkgever of RMT plant een afspraak in met Technicom.

Stap 2. Samen met werkgever of RMT inventariseert Technicom de omvang en de vraag.

Stap 3. Het programma wordt vanuit de mbo-opleiding vastgesteld (zie tab 'Opleidingen' voor de beschikbare opleidingen).

Stap 4. De opzet van de lessen en praktijkcoaching wordt gemaakt. Tevens wordt, waar nodig, de praktijkbegeleider getraind.

Stap 5. Er vindt een tussentijdse beoordeling plaats.

Stap 6. Het traject wordt afgerond met de certificering.

Technicom biedt de praktijkverklaring aan vanuit de volgende opleidingen:

✔ Operator A (mechanisch en proces) niveau 2 ✔ Operator B (mechanisch en proces) niveau 3 ✔ Monteur mechatronica niveau 2 ✔ Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek niveau 3 ✔ Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouwkundige installaties niveau 3 ✔ Eerste monteur service en onderhoud mechatronica niveau 3 ✔ Medewerker operationele techniek niveau 2 ✔ Operationeel technicus niveau 3 ✔ Logistiek medewerker niveau 2

Op basis van uw vraag wordt er een offerte opgesteld.

Meer informatie over deze opleiding?
Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs.

Doel en meerwaarde

De praktijkverklaring heeft als doel om herkenning en erkenning te bieden voor zowel de deelnemer als (aankomend) werkgevers. Deelnemers die aan de slag gaan met de praktijkverklaring ontvangen bij afronding een erkend getuigschrift van zijn of haar vaardigheden (skills) in de praktijk. De erkenning zorgt voor een positieve leerervaring en biedt in sommige gevallen ruimte voor een vervolgstap richting een erkende mbo-opleiding of certificaat.

Voor werkgevers heeft de praktijkverklaring het voordeel dat er herkenning plaats kan vinden van aanwezige vaardigheden (skills) in de praktijk. Aan de hand van werkprocessen die een referentie hebben vanuit een erkende mbo- opleiding kunnen vaardigheden op de werkvloer afgetoetst worden. Aanvullend kan er gekeken worden naar de juiste overdracht van kennis en vaardigheden. Technicom gaat bij iedere vraag uit van een op maat aanpak. Zo staat uw werkplek centraal en wordt er altijd gekeken naar de deelnemer(s).

UWV en Regionale mobiliteit teams

Vanuit UWV en gemeente zijn de Regionale Mobiliteit Teams (RMT) geformeerd. Voor de Regionale Mobiliteit Teams is de praktijkverklaring van meerwaarde in leertrajecten en begeleidingstrajecten naar werk. Zo biedt de praktijkverklaring een duurzame oplossing richting de inzetbaarheid van een kandidaat. Met inzet van de praktijkverklaring kan de kandidaat zijn praktijkvaardigheden aantonen op een erkende en herkenbare manier.

loader