Optimaliseren van werktuigkundige installaties

Het mbo-certificaat Optimaliseren van werktuigkundige installaties is bedoeld voor monteurs en technici die installaties optimaal in gebruik dienen te houden. Denk hierbij aan rendementsverhoging van installaties, minder uitstoot en afvoer van giftige stoffen met als doel een duurzaam functioneerde installatie. Vanuit de verschillende omgevingsfactoren leert de kandidaat zijn werkzaamheden optimaal in te regelen.

Opleidingsgegevens:  
Locatie: Online of incompany
Startdatum: direct
Duur: 9 maanden
Diploma/certificaat: mbo-3 certificaat "Optimaliseren van werktuigkundige installaties"
Crebo-nummer: C0026
Herkenning binnen het mbo: Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties - CREBO-nummer 25307

Klassikaal: € 3.000,- (excl. BTW)
Individueel: € 3.000,- (excl. BTW)
Incompany: op offertebasis


Meer informatie over opleidingsvormen van onze opleidingen of andere vragen? Neem contact met ons op

Wat is het mbo-certificaat Optimaliseren van werktuigkundige installaties?

De opleiding Optimaliseren van werktuigkundige installaties is een onderdeel van de mbo–opleiding Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties. Optimaliseren van werktuigkundige installaties is door het Ministerie van Onderwijs erkend als een mbo-deelopleiding en is gewaardeerd met een wettelijk erkend mbo-certificaat. Mbo-certificaten kunnen niet zomaar worden uitgegeven. Onderwijsinstellingen zoals Technicom kunnen samen met bedrijven en brancheorganisaties bij de minister een verzoek indienen tot het erkennen van een mbo-deelopleiding. Inmiddels is dit certificaat goedgekeurd door de minister en is het een erkende mbo-kwalificatie.

Voordelen mbo-kwalificatie

Een mbo-certificaat heeft verschillende voordelen. Er wordt heel gericht opgeleid naar een behoefte van de markt: alleen dat stuk uit de volledige mbo-kwalificatie wat nodig is. Voor de deelnemer die de opleiding volgt, heeft een mbo-certificaat meer arbeidsmarktwaarde dan zomaar een certificaat: het is in de wet erkend als officieel certificaat, maar wordt ook als waardevol beschouwd door de brancheorganisaties en bedrijven. Geconcludeerd kan worden dat het mbo-certificaat zowel een herkenning en erkenning met zich meebrengt voor zowel (potentiële) werkgever als deelnemer.

Installaties worden anno 2021 steeds complexer en geavanceerder. Daarnaast zijn de energieprestaties van een installatie in relatie tot het verbruik belangrijk om te voldoen aan de strenge milieumaatregelen en ambities zoals CO2-reductie en “nul op de meter”. De monteur die verantwoordelijk is voor het monteren, installeren en onderhoud van installaties zal met zijn tijd mee moeten gaan om te voldoen aan de ambities en uitdagingen.

De opleiding Optimaliseren van werktuigkundige installaties is een opleiding waar theorie gecombineerd wordt met praktijk. De theorie wordt getoetst middels kennistoetsen. Gedurende de opleiding maakt de cursist tevens praktijkopdrachten die beoordeeld worden door de praktijkbegeleider (zowel intern als extern). De opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen.

De opleiding Optimaliseren van werktuigkundige installaties is vooral bedoeld voor ...

Werkenden met een technisch diploma op niveau 2 of relevante werkervaring binnen de installatietechniek.

Meer informatie over het mbo-certificaat Optimaliseren werktuigkundige installaties? Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.

Inhoud opleiding

In de opleiding Optimaliseren van werktuigkundige installaties zijn praktijk en theorie nauw met elkaar verweven. Er wordt steeds de koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan de orde in de opleiding:

✔ Veiligheid en normen ✔ Storingen verhelpen en voorkomen ✔ Afstellen en inregelen ✔ Opleveren van installaties

Starten met de opleiding Optimaliseren van werktuigkundige installaties?
Belangrijk om te weten:

✔ instromen kan met een technische mbo-opleiding op niveau 2 ✔ in een intake wordt bepaald of de kandidaat kan instromen ✔ de opleiding wordt afgesloten met een erkend mbo-certificaat Optimaliseren van werktuigkundige installaties (vanuit Eerste monteur service en onderhoud Werktuigkundige installaties) ✔ de opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen; tussentijds worden toetsen en opdrachten in de praktijk gemaakt ✔ de opleiding is onderdeel van de volledige mbo-opleiding Eerste monteur service en onderhoud Werktuigkundige installaties (CREBO 25307) ✔ het behaalde mbo-certificaat geeft vrijstellingen voor onderdelen van de volledige mbo-opleiding Eerste monteur service en onderhoud Werktuigkundige installaties (CREBO 25307)

loader