Onboarding in de techniek: in vijf stappen naar een flitsende start

mystart

Er zijn tijden geweest dat nieuwe medewerkers vooral indruk moesten maken op hun nieuwe werkgever en collega’s. Tegenwoordig is het een wederkerig belang. Werkgevers moeten het steeds schaarser wordend (aanstormend) technisch talent ervan overtuigen dat zij een goede werkgever zijn. Een slechte onboarding periode is vaak moeilijk om te buigen.

Onboarding is een uitdaging voor veel werkgevers. Onboarding gaat wat ons betreft verder dan een rondleiding, introductie in systemen en wat kun je waar vinden. Het gaat er vooral om dat je zorgt dat nieuwe medewerkers zo snel mogelijk de vereiste kennis, vaardigheden en attitude bezitten om hun nieuwe werk goed te kunnen doen. En natuurlijk ´ingeburgerd’ raken binnen het bedrijf.

Wij, als opleidingspartner, worden vaak betrokken bij het inwerken van nieuwe operators, monteurs en logistiek medewerkers. Onze belangrijkste ervaringen hebben we gebundeld in een aantal stappen.

Stap 1: Zet veiligheid boven alles. In het inwerkprogramma is het cruciaal dat de nieuwe medewerker niet alleen de veiligheidsprocedures leert kennen, maar ook meegenomen wordt in het veiligheidsdenken en de veiligheidscultuur van de organisatie. Zorg ervoor dat er in het inwerkprogramma voldoende nadruk ligt op het leren zien van risico’s op de werkplek en het communiceren daarover.

Stap 2: Zorg dat de medewerker onderdeel van het bedrijf en het team wordt. Onderzoek heeft aangetoond dat het geven van een eerlijk beeld van de baan en de cultuur binnen een bedrijf leidt tot 50% minder vertrek. Het gevoel onderdeel te zijn van een bedrijf met een duidelijke visie, missie en kernwaarden versterkt dit. Geef nieuwe medewerkers niet alleen het gevoel bij het bedrijf te horen, maar maak ze ook onderdeel van de ploeg. Vertel ze welke ongeschreven wetten en regels er gelden op hun nieuwe werkplek en wat de cultuur van het bedrijf is.

Stap 3: Geef de nieuwe medewerker bepaalde basiskennis en -vaardigheden om snel inzetbaar te zijn. Hoe verloopt het proces? Hoe werkt de machine of installatie? Met wat voor producten wordt er gewerkt? Waar worden grond- en hulpstoffen opgeslagen en hoe worden deze aangevoerd? Wat moet je doen als het proces niet volgens specificaties verloopt en bij wie moet je zijn voor een storing? Welke instructies en procedures gebruik je in je werk? Zorg ervoor dat deze informatie beschikbaar is in het inwerkprogramma.

Stap 4: Zorg voor goed opgeleide begeleiders. Veel bedrijven maken gebruik van een mentor of interne begeleider voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Zorg dat hij of zij hierin gefaciliteerd wordt. Met “meelopen” ben je erg afhankelijk van wat een interne begeleider wel of niet vertelt en op welke manier. Met een concreet stappenplan en een investering in het versterken van de begeleiderskwaliteiten van de begeleider worden de kwaliteit en effectiviteit van het inwerkprogramma geborgd. Bovendien versterkt het stap 1, 2 en 3.

Stap 5: Neem de tijd. Een industriële omgeving is vaak complex en dynamisch. Er zijn weinig bedrijven waar een nieuwe medewerker al na een paar maanden allround is. Als iemand na een paar weken of maanden inzetbaar is, betekent dit nog niet dat hij ook al op de toppen van zijn kunnen presteert. Neem de toekomstige verwachtingen of functie-eisen als uitgangspunt en werk daar in stapjes naar toe (bijvoorbeeld via jaarlijkse persoonlijke ontwikkelplannen). Bereid nieuwe medewerkers voor op een leven lang leren.

Hoe je het onboarding proces precies inricht, hangt af van het perspectief. Wij hebben in dit artikel gekeken vanuit het perspectief van een teamleider of een productieleider. Vanuit een HR-perspectief of financieel perspectief wordt er weer naar hele andere zaken gekeken. Bijvoorbeeld naar het personeelshandboek, regels met betrekking tot werktijden of contractvormen.

Een goede onboarding ligt dan ook niet bij één afdeling, maar is een samenwerking tussen alle betrokkenen. Als je dit tijdens de werving en de eerste kennismaking laat zien, ben je aantrekkelijk voor nieuw talent.

Dit is het eerste artikel in onze artikelenreeks over het inzetbaar maken en houden van nieuwe medewerkers. Lees binnenkort meer over onboarding.

De krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel stelt werkgevers voor nieuwe uitdagingen. Het spreekt niet meer vanzelf dat nieuwe medewerkers al bij het in dienst treden beschikken over de benodigde diploma’s en ervaring. Onze artikelenreeks bekijkt onboarding vooral vanuit de invalshoeken van het snel inzetbaar zijn en het leren en ontwikkelen van nieuwe medewerkers. Ons doel is de om de dagelijkse praktijk en ervaringen te delen, zodat we van elkaar kunnen leren en het inwerken zo effectief mogelijk kunnen maken.

Laatste Insights

loader