eerste monteur elektro
Duur opleiding: 2 jaar
Diploma/certificaat: MBO-3 diploma
Varianten: Eerste monteur Elektrotechniek & instrumentatie
CREBO-nummer: 25304
Lesvormen: klassikaal, incompany
Locaties en lestijden:  
 • Elsloo
startdatum nog te bepalen
Aanmelden: Klassikale trajecten starten op een vaste datum, incompany opleidingen kunnen op elk moment starten.

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Het gewenste resultaat met de juiste opleidingsvorm

Onze opleiding Eerste Monteur Elektrotechniek & instrumentatie is in heel Nederland te volgen, in verschillende opleidingsvormen. Bij iedere vorm krijgen cursisten intensieve studiebegeleiding van een eigen docent. Bijna al onze cursisten behalen in één keer hun diploma door deze extra aandacht in onze monteursopleiding!

Klassikaal

 • vaste startmomenten (september) in Dordrecht
 • vaste structuur met ingeplande les- en examenmomenten
 • lessen volgen samen met andere cursisten
 • individuele praktijkbegeleiding op de werkplek
 • individuele voortgangsgesprekken
 • aanvullende begeleiding door online docent (40 uur per week)
 • toegang tot online leeromgeving met aanvullende video tutorials

Incompany

 • starten op elk moment
 • lesvorm en -planning aan te passen aan bedrijf
 • inhoud van de opleiding aan te passen aan bedrijf

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Eerste monteur Elektrotechniek & instrumentatie: onderhoud van machines en apparaten

Goed onderhoud is altijd en overal in de industrie belangrijk. Hoe houdt en brengt een eerste monteur Elektrotechniek & instrumentatie alles wat gebruikt wordt, optimaal in conditie? Dat is de hoofdvraag in onze opleiding Eerste Monteur Elektrotechniek & instrumentatie. Een monteur Elektrotechniek & instrumentatie repareert en onderhoudt het werktuigbouwkundige deel van machines, installaties en apparaten. Cursisten leren bijvoorbeeld deze onderhoudswerkzaamheden te plannen, kwalitatief goed uit te voeren en tegelijk veilig uit te voeren. Naast technische basistechniek en inhoudelijke thema’s op het gebied van elektrotechniek & instrumentatie, gaan mensen aan de slag met basisvaardigheden zoals communicatie. Hoe bespreekt uw medewerker onderhoudswerkzaamheden met het team? Op welke manier werken mensen met elkaar samen? Ook dat speelt een belangrijke rol in onze opleiding Eerste Monteur Elektrotechniek & instrumentatie.

Op de werkplek het verschil maken als goed opgeleide eerste monteur Elektrotechniek & instrumentatie

In onze opleiding Eerste Monteur Elektrotechniek & instrumentatie (mbo niveau 3) is het dagelijks werk van de cursist de basis. Op de eigen werkplek maakt de onderhoudsmonteur diverse functieopdrachten. Leren werkt nu eenmaal het beste door het gewoon te doen. Dat is onze filosofie. Naast praktijkopdrachten zorgen theorielessen voor de nodige achtergrondinformatie en verdieping. Om het diploma te behalen wordt de theorie met kennisvragen getoetst. De praktijk examineren we met observaties en assessments op de werkplek. Onze onderhoudsopleidingen worden verzorgd door docenten met ruime praktijkervaring in het vakgebied. Zij begeleiden de cursisten zowel op hun werkplek als in de online leeromgeving en werken met lesmateriaal dat wij in eigen beheer hebben ontwikkeld. Met de opleiding Eerste Monteur Elektrotechniek & instrumentatie vergroot uw medewerker zijn of haar technische inzicht en kennis. Ook wordt er hard gewerkt aan ontwikkeling van communicatieve vaardigheden: essentieel om als onderhoudsmonteur goed te functioneren op de werkplek.

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Inhoud opleiding Eerste monteur elektrotechniek & instrumentatie

In de opleiding Eerste Monteur Elektrotechniek & instrumentatie zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:

 • veiligheid en normen
 • inspecteren, meten en testen
 • onderhoudsvaardigheden
 • storingen verhelpen en voorkomen
 • optimaliseren in storingsgebieden
 • storingen lokaliseren en analyseren
 • afstellen en inregelen
 • begeleiden en instrueren

In de opleiding Eerste Monteur Elektrotechniek & instrumentatie kunnen ook drie keuzedelen worden gekozen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke branchemodules zoals levensmiddelentechnologie. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

De theorie bestaat uit wiskunde, natuurkunde, onderhoud, veiligheid en milieu, onderhoudskunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en communicatie. 

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Klassikaal: € 5.750,--
Subsidie:

de opleiding Eerste Monteur Elektrotechniek & instrumentatie komt in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren.

Deze bedraagt maximaal € 2.700,-- per jaar. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling praktijkleren.

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Starten met de opleiding Eerste monteur? Belangrijk om te weten:

Starten is mogelijk zonder specifieke eisen aan de vooropleiding.
Na een gesprek en een intredetoets bepalen we het instroomniveau.
Voor het praktijkdeel is een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf.
Subsidieregeling Praktijleren is van toepassing.
Toetsing vindt plaats door kennistoetsen, praktijkopdrachten, observaties op de werkplek en proeven van bekwaamheid.
Voor een volwaardig mbo-diploma is het verplicht examen te doen in de vakken Nederlands en Rekenen en te voldoen aan de eisen voor Loopbaan & Burgerschap.
Met het diploma Eerste Monteur Elektrotechniek & instrumentatie kan de cursist doorstromen naar de Servicetechnicus Elektrotechniek & instrumentatie (mbo niveau 4) of naar de opleiding Technisch Leidinggevende (mbo niveau 4).

 

Direct aanmelden     Vrijblijvend studieadvies    

Direct doen

 
010 - 231 37 33
(ma t/m vrij tussen 08:30 en 17:00 uur)

Waarom Technicom?

Een diploma van Technicom staat garant voor kwaliteit
Intensieve en persoonlijke begeleiding door betrokken docenten en begeleiders
Les- en leervormen worden afgestemd op de eigen situatie
Opleidingen zijn ook modulair of functiegericht in te vullen
Extra online ondersteuning en begeleiding voor elke cursist
Profiteren van 30 jaar kennis en ervaring met opleiden in de techniek en logistiek

Gratis magazine

“Echte allround monteurs opleiden.”

"Wij zien de scheidslijn tussen elektromonteurs en werktuigbouwkundige monteurs steeds verder vervagen. Door de thematische opbouw van de monteursopleidingen en de aandacht die we besteden aan competenties die elke monteur nodig heeft, leiden we echte allround monteurs op. Monteurs die in staat zijn te schakelen tussen vakgebieden. "

Rosanne Spikker - Projectleider onderhoudsopleidingen

Klanten van Technicom

Ga naar boven